MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

„AKO MI SE ZAISTA RODI DETE, JA ĆU GA DATI DA SLUŽI GOSPODU“ 

U gornjoj oblasti, severno od Jerusalima, na padini jedne od planina oko Ezdralonske doline, nalazio se Nazaret. Bio je to nevelik gradić koji se u istoriji ni po čemu nije istakao, zbog čega su ga Jevreji  sa prezirom pominjali, govoreći: „Zar iz Nazareta može biti nešto dobro?“

 

U tom gradiću živeo je pobožni bračni par, Joakim i Ana, koje je Gospod izabrao da postanu praroditelji Spasitelja sveta. Joakim je poticao iz doma cara Davida, dok je Ana poticala iz svešteničkog roda. Anina rođaka, pravedna Jelisaveta, postala je majka Jovana Krstitelja i sestričina buduće Djeve Marije.

 

Pravedni Joakim bio je imućan čovek i posedovao je brojna stada stoke. Bez obzira na njihovo bogatstvo, čitav život ovog pravednog para bio je proniknut duhom pobožne ljubavi prema Bogu i milosrđa prema bližnjima. Mučila ih je, međutim, jedna nevolja: bili su bezdetni, što se kod Jevreja smatralo za znak kazne Božije. Oni su neprestano preklinjali Boga da ih obraduje detetom, iako su već bili stari i nije bilo mnogo nade za to. Joakim je posebno bio ožalošćen svojom bezdetnošću i jednom prilikom je, prinoseći svoj dar Bogu, od nekog Ruvima začuo surov prekor: „Zašto želiš da pre drugih prineseš svoj dar Bogu? Ti si, kao neplodan, nedostojan toga!“ Zbog velike žalosti, Joakim se udaljio u pustinju, da bi se posvetio postu i molitvi.

 

Kada je za to doznala pravedna Ana, koja je sebe smatrala uzrokom njihove bezdetnosti, još više se ražalostila, pa je još usrdnije počela da moli Boga da je On usliši i da joj pošalje dete. U jednom od takvih molitvenih trenutaka, javio joj se anđeo Gospodnji i rekao: „Bog je uslišio tvoju molitvu, i ti ćeš začeti i rodićeš Kćer, koja će biti blagoslovenija od svih zemaljskih kćeri. Zbog Nje će biti blagosloveni svi rodovi zemaljski. Daj Joj ime Marija“.

 

Kada je začula ove radosne reči, pravedna Ana se poklonila anđelu i rekla: „Živ je Gospod Bog moj! Ako mi se zaista rodi dete, ja ću ga dati da služi Gospodu. Neka Mu služi i neka čitavog života uznosi hvalu Njegovom imenu!“

 

Ovaj isti anđeo javio se i pravednom Joakimu, rekavši mu: „Bog je milostivo prihvatio tvoje molitve. Tvoja žena Ana će začeti i rodiće Kćer, zbog koje će se ceo svet radovati. Evo ti i znaka koji će potvrditi istinitost mojih reči: pođi u Jerusalim, i tamo ćeš kod Zlatnih vrata susresti svoju ženu“.

 

Sveti Joakim se bez oklevanja uputio u Jerusalim ponevši sa sobom darove, kako za žrtvu Bogu, tako i za sveštenike.

 

Došavši u Jerusalim, Joakim je susreo svoju ženu Anu, kao što je anđeo i predskazao. Oni su jedno drugome ispričali sve što im je obznanjeno i, nakon što su neko vreme proveli u Jerusalimu, vratili su se u svoj dom, u Nazaret. Kada je prošlo vreme određeno za bremenitost, pravedna Ana je rodila Kćer, Kojoj je dala ime Marija, kao što joj je anđeo i zapovedio. (…)

 

 

Iz knjige „Presveta Bogorodice, spasi nas“, Očev dom, Beograd 2009.

 

  

    

 

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 6900 puta