MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

PROTOJEREJ DIMITRIJE STANILOJE: HRISTOS JE ZA MENE SVE 

 

Monah Ignjatije: Celo delo Vaše Prečasnosti poznato je da je bilo samo po sebi hristološko. Recite nam, šta znači Hristos za Vaš celi život?

 

Otac Dimitrije: Hristos predstavlja za mene sav smisao egzistencije. Kad ne bi bilo Hrista, kad ne bi bilo Sina Božijeg koji se očovečio, i da nije pobedio smrt radi nas, obećavši i nama pobedu nad njom radi večnog sjedinjenja s Njim, sva bi egzistencija u svetu bila besmislena. Sve filosofije koje znaju samo za ovaj svet, nemaju nikakvu logiku. Smisao ima samo nada da ću u Hristu imati budući večni život, izbavljen od svih patnji, oslobođen od ropstva materijalnih zadovoljstava koja ruše telo i ne zadovoljavaju potpuno bez Hrista. Inače, sve bi bilo uzaludno, sve bi bilo apsurdno i nelogično. Hristos je za mene sve. On je uzor Čoveka koji je pobedio stradanja jer ih je pretrpeo, a pretrpeo je ne zato što je bio dužan da ih pretrpi, nego zato što ih je dobrovoljno prihvatio da bi ih pobedio na Krstu radi nas, a i da nas pomogne da ih i mi pobedimo. Hristos je sve za mene. On je najviši uzor Čoveka, Sin Božiji koji je postao i Čovek, ali Čovek koji je sve naše primio, sve osim greha, i Koji je pretrpeo stradanja, i koji je toliko dobra čovečanstvu učinio, i dao je tako divnu nauku i pokazao nam primer Čoveka kojeg nikad ne možemo stići, mada neprestano napredujemo prema Njemu. Hristos je za mene sav smisao egzistencije. 

 

 

Iz knjige „Reči za izgrađivanje“, Istočnik, Beograd – Toronto, 2017.

     

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 5376 puta