MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ARHIMANDRIT GEORGIJE KAPSANIS: RASPETI I VASKRSLI GOSPOD – JEDINA ISTINA 

Kada je Gospod radi nas i radi našeg spasenja kretao na dobrovoljno Stradanje, bio je odveden pred Pilata na saslušanje i konačno potvrđivanje smrtne kazne, na koju Ga je jevrejski Sinedrion osudio.

 

Pilat, čovek filosofskih interesovanja, kada je čuo od Gospoda da Njegovo carstvo nije od ovoga sveta i da je došao da svedoči „istinu“, zapravo da objavi Istinu, upita: „Šta je istina?“ (Jn 17,38). Nije sačekao odgovor, očigledno jer je znao da nijedan filosof nije mogao da pruži zadovoljavajući odgovor. Tim pre, odgovor nije očekivao od jednog Jevrejina, rimskog zarobljenika, koga su i njegovi sunarodnici osudili na smrtnu kaznu. Međutim, i Isus, pored toga što je apostolima više puta govorio da svetu donosi Istinu, nije odgovorio Pilatu. Odgovor Pilat nije dobio jer nije pitao tačno. Da je pitao ne „šta je istina“, već „ko je Istina“, dobio bi odgovor: „Ja sam Istina“ (Jn 14,6). 

 

O. Sofronije Eseški piše: „Nauka i filosofija postavljaju sami sebi pitanje „šta je istina“, dok se čista hrišćanska savest obraća istini pitajući „ko“. Predstavnici nauke i filosofije često hrišćane smatraju sanjarima bez dubine, dok za same sebe imaju mišljenje kako koračaju po čvrstoj podlozi i zato sebe nazivaju „pozitivistima“. Na čudan način ne shvataju apstraktnu prirodu koju ima njihovo „šta“. Ne shvataju da Istina, određena, bezuslovna, može biti samo „ko“, i ni u kom slučaju „šta“. Zato Istina nije jedan teorijski tip, ili jedna apstraktna ideja, već Samoživot - „Ja jesam“ (Jn 7,58) /Sv. Siluan Atonski/.

 

Zaista, Gospod se nije očovečio da bi izložio jedan novi filosofski predlog o istini, ili možda jedni novi moralni kodeks, ili, među ostalima, jednu novu religiju, već da svetu donese ovaploćenu Istinu – Njega Samoga. Od tada za hrišćane je Istina Hristos. Prema Sv. Jovanu Bogoslovu i jevanđelisti: „Jer se Zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista“ (Jn 1,17).

 

I budući Istina, Hristos oslobađa od greha i neznanja, i spašava čoveka: „poznajte Istinu, i Istina će vas osloboditi“ (Jn 7,32). Postaje mnoga gledišta o istini, ali samo je Jedan Istina.

 

Ovoga Hrista – Istinu prorokovali su Proroci, propovedali Apostoli, ispovedali Mučenici, bogoslovstvovali Oci.

 

Ovaj Hristos je „Svetlost od svetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, jedinosušni sa Ocem“.

 

Ovaj Hristos se na kraju unizio i božansku prirodu sa ljudskom nerazdvojivo spojio u Njegovoj ipostasi, u jednoj Njegovoj ličnosti, u ličnosti Logosa.

 

Ovaj Hristos je Istina, jer je svojom smrću pobedio našu smrt, i svojim Vaskrsenjem darovao nam večni život.

 

Ovoga Hrista – Istinu ne možemo da poistovetimo sa „istinama“ drugih religija i drugih vera. Hristos je sav Istina. Nije polovična Istina koju treba dopuniti drugim istinama.

 

Imajući ovakvu veru i veliki Dostojevski je pisao: „Verujem da je Hristos Istina, ali, ako me neko i uveri da Hristos nije istina, ja bih radije da sam sa Hristom nego sa istinom“. Dostojevski i svi mi verujući hrišćani uistinu dajemo prednost, verujemo u ličnosnu i ovaploćenu Istinu, a ne u neke bezlične istine, ideje. 

 

Viktor Vaznecov: Slovo Božje

 

U Rusiji, u vreme agresivnog ateizma, neki partijski aktivista je pokušao da jednim „naučnim“ predavanjem ubedi slušaoce da je Vaskrsenje Hristovo samo mit. Pomislio je da su svi poverovali. Kada je pitao da li neko ima nešto da kaže, reč je zatražio jedan pobožni Rus, izgovorivši samo dve reči: „Hristos Voskrese“! Ovaploćena Istina, Hristos, pobedila je „istine“ ovoga sveta.

 

Oni koji su razapeli Gospoda pokušali su da sakriju čin Vaskrsenja, klevetajući Njegove učenike da su ukrali Gospoda iz Groba. Nisu nam, međutim, kazali kako su ovi, po njima učenici–prevaranti, propovedali Raspetog i Vaskrslog Gospoda čitavom svetu, i iz ljubavi prema Njemu trpeli proganjanja, mučenja i surove smrti.

 

Istorija se ponavlja. Suvremeni „raspinjači“ Gospoda klevetaju Vaskrslog Gospoda. Pokušavaju da Ga ismeju koristeći štampu, radio, televiziju, internet. Kruže DVD–diskovi sa hulama, lažima i nedokazanim osudama prema Gospodu, koji sa velikim dnevnim novinama i časopisima ulaze u svaki dom da bi male i velike pokolebali u njihovoj veri, budući da ne postoji mogućnost da čuju i drugo mišljenje.

 

Istom cilju služi i novovremeni, svereligijski pokret sinkretičkog ekumenizma, koji pokušava da izjednači Gospoda Bogočoveka i našu svetu pravoslavnu veru sa drugim religijama i drugim veroispovestima.

 

Jeretici su bili strašni neprijatelji Crkve. Strašniji od svih je sinkretizam, tj. mešavina i spajanje svih vera. On obezvređuje, umanjuje, potkopava, ne neki od dogmata, već sve dogmate, odnosno čitavu Istinu, Bogočoveka Gospoda, da bi sa primoravanjem od strane moćnika ovoga sveta otvorio put ka svereligiji novoga doba.

 

Naš odgovor na ovaj sveopšti rat protiv Hrista – Istine treba da bude naše otvoreno ispovedanje da je samo Hristos jedina Istina i otuda Spasitelj sveta, i da jedino Sveta Pravoslavna Crkva jeste istinita, apostolska, bez novačenja neprekidnost Jedne, Svete, Saborne Crkve proroka, apostola i otaca.

 

Ispovedamo našu veru, pa makar zbog ovoga ispovedanja podneli, sada ili u budućnosti, jaču društvenu izolaciju.

 

Vreme je svedočenja i stradanja radi ispovedanja Raspetog i Vaskrslog Hrista, Istine i Spasenja našeg.

 

Hristos Vaskrse! Vaistinu Vaskrse!

 

Na Svetu Pashu 2007. 

 

 

Arhimandrit Georgije Kapsanis: Ljubav Bogočoveka Hrista, Valjevo 2009. 

 

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 5458 puta