MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SV. LUKA VOJNO-JASENECKI: POKAJANJE I SVETO PRIČEŠĆE 

 

U molitvi pre svetog pričešća ispovedate: "Verujem da je ovo samo prečisto Telo Tvoje i da je ovo sama prečasna Krv Tvoja".

 

Bog vas blagoslovio za ovo dobro ispovedanje, za to što vi, kao deca, ne rasuđujući suviše verujete u veliku Tajnu Evharistije.

 

Samo oni koji su se ponizili kao deca i, bez ikakvog rasuđivanja, prihvataju Hristove reči za najveću i bezuslovnu istinu, dobijaju od pričešća Svetim Tajnama - večni život.

 

A oni otuđenici, koji su izašli van Crkve, i koji veruju samo u materijalno i negiraju sve duhovno, potpuno su nesposobni da veruju u to da nam se pod vidom hleba i vina daje Telo Hristovo i Krv Njegova. 

 

Za njih je apostol Pavle rekao: "A tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božijeg; jer mu je ludost i ne može da razumije, jer se to ispituje duhovno" (1 Kor 2,14).

 

A Sveta Tajna Tela i Krvi Hristove je najveća tajna hrišćanske vere.

 

O toj Tajni je Sam Gospod naš Isus Hristos u Kapernaumskoj sinagogi ovako govorio: "Ja sam hljeb živi koji siđe sa neba; ako ko jede od ovoga hljeba živjeće vavijek; i hljeb koji ću Ja dati Tijelo je Moje, koje ću dati za život svijeta... Zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete Tijela Sina Čovječijega i ne pijete Krvi Njegove, nemate života u sebi. Koji jede Moje Tijelo i pije Moju Krv u Meni prebiva i Ja u njemu. Kao što me posla živi Otac, i Ja živim Oca radi; i koji jede Mene i on će živjeti Mene radi... koji jede hljeb ovaj živjeće vavijek" (Jn 6;51,53,56-58).

 

Ove Hristove reči su bile toliko neobične da čak mnogi od Njegovih učenika koji su ih slušali rekoše: "Ovo je tvrda besjeda! Ko je može slušati?" (Jn 6,60).

 

I od tada prestadoše da idu za Njim.

 

Hoćemo li i mi otići od Spasitelja našeg?!

 

Hoćemo li po svaku cenu hteti da u potpunosti shvatimo veliku Hristovu Svetu Tajnu?!

 

Nikako! Bićemo smireni kao deca i usudićemo se da samo malo podignemo krajičak zavese nad ovom velikom Svetom Tajnom.

 

Ukoliko nam to pođe za rukom biće opravdana naša duboka vera u pretvaranje hleba i vina u Telo i Krv Hristovu.

 

Svetu Tajnu Evharistije ustanovio je Sam Gospod Isus Hristos na Tajnoj Večeri. On je tada uzeo hleb, blagoslovio ga, uzneo Svome Ocu molitvu blagodarnosti, prelomio ga, i razdelio Apostolima Svojim rekavši: "Uzmite, jedite; ovo je Tijelo Moje koje se daje za vas".

 

Slično ovome blagoslovi i čašu vinom, i pružajućije Apostolima, reče: "Pijte iz nje svi; jer je ovo Krv Moja Novoga Zavjeta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja grijeha" (vidi: Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20).

 

On, Istiniti Sin Božiji, naziva Sebe Hlebom Živim i Hlebom Života.

 

Kakvog Života? Naravno, ne telesnog, jer je za njega potreban samo pšenični hleb,već hlebom drugog života - višnjeg, duhovnog, večnog.

 

 

Hleb koji je potreban za taj život jeste Telo i Krv Njegova.

 

Na Tajnoj Večeri Gospod nije dao Svoje pravo Bogočovečansko Telo i Krv Svojim učenicima da jedu i piju, već im je dao osveštani hleb i vino, i rekao im da je to Telo Njegovo i Krv Njegova. I ove duboko tajanstvene reči Njegove, mi, kao i sve reči Hristove, prihvatamo za bezuslovnu istinu.

 

On je Sebe nazvao Hlebom Života, koji je sišao sa neba, i hlebom koji je On prelomio na večeri Telom Svojim, a vino, dato učenicima - istinskom Krvlju Svojom.

 

I ukoliko bismo, pričešćujući se, hteli da u osveštanom hlebu i vinu vidimo izgled tela i ukus krvi bio bi to greh neverovanja Hristovim rečima, koje su svagda bezuslovno istinite, i ne samo greh neverja, nego i nerazumevanje, jer je nama nepoznata istinska suština Tela Bogočovekovog, čija su svojstva nama nesumnjivo neshvatljiva, a koja su se više puta ispoljavala prilikom njegovog javljanja Apostolima posle Njegovog Vaskrsenja iz mrtvih.

 

Trudeći se da proniknemo u tajnu pretvaranja evharistijskog  hleba i vina u Telo i Krv Hristovu ne smemo da zaboravimo da je Telo Gospoda Isusa Hrista i za Njegova života bilo ne samo istinski ljudsko, već i duhovno.

 

Hristos se pomolio Ocu i blagoslovio hleb i vino, i oni postadoše Telo i Krv Njegova.

 

Sveštenik koji služi Liturgiju posle mnogih dubokih molitava blagosilja hleb, govoreći: "Pretvori hleb ovaj u časno Telo Hrista Tvojega," a blagosiljajući vino: "A što je u Čaši ovoj u časnu Krv Hrista Tvojega".

 

A potom blagosilja istovremeno hleb i vino, prizivajući na njih silu i dejstvo Svetog Duha rečima: "Pretvorivši ih Duhom Tvojim Svetim. Amin".

 

I svaki sveštenik ispunjen verom i strahopoštovanjem izgovara ove reči sa trepetom i dubokim osećanjima, jer veruje da u tom trenutku na Svete Darove silazi Duh Sveti i pretvara ih Svojom Boženstvenom silom u istinsko Telo i Krv Hristovu.

 

U žitiju velikog prepodobnog oca našeg Sergija Radonješkog čitamo kako je jednom prilikom njegov najbliži učenik Simon u trenucima kad je Sveti izgovarao ove velike reči, video kako je ceo Prestol i samog prepodobnog Sergija zahvatio neki čudan plamen. On se brzo kretao po Prestolu i, okruživši Prepodobnog sa svih strana, ovaj sveti plamen se skupio i ušao u Čašu sa Svetom Krvlju.

 

Zar ni ovo nije dovoljno jasno?

 

Neka niko od vas ne posumnja u istinitost pretvaranja hleba i vina u Telo i Krv Hristovu!

 

Ukoliko svim srcem budemo verovali da se u Svetoj Tajni Evharistije hleb i vino zaista pretvaraju u Telo i Krv Hristovu, ostvariće se i na nama dragocena reč Hristova: "Koji jede Moje Tijelo i pije Moju Krv prebiva u Meni i Ja u njemu".

 

S Telom i Krvlju Svojim ulazi u nas ceo Hristos i postaje jedno sa nama, i mi prebivamo u Njemu. Jer se najsitnije čestice, molekuli Tela i Krvi Njegove sjedinjuju sa našom krvlju i dolaze do našeg srca, dajući nam večni život.

 

 

Davši one večeri Telo i Krv Svoju Apostolima, Gospod Isus im zapovedi: "Ovo činite za Moj spomen".

 

Njima, i isključivo njima - Svojim izabranicima, On je dao vlast da služe Božanstvenu Evharistiju onako kao što je On Sam to upravo bio učinio. A Apostoli su ovu vlast, kao i vlast propovedi Jevanđelja i vršenja svih Svetih Tajni predali svojim naslednicima, episkopima i sveštenicima.

 

Svi mnogobrojni protestanski pravci i sekte, kojima pripadaju baptisti, evangelisti i adventisti (subotari), ne veruju u istinsko pretvaranje hleba i vina u Telo i Krv Hristovu, i svoje takozvano "prelamanje hleba" oni smatraju samo obredom sećanja koji se obavlja da bi se ispunile reči: Ovo činite za Moj spomen. Međutim, kod njih Sveta Tajna Evharistije nije ni moguća, jer kod njih nema jedinih zakonitih služitelja Svete Tajne Evharistije - episkopa i sveštenika, kojima je data blagodat Svetog Duha u Svetoj Tajni Sveštenstva, koju ovi sektaši, takođe, odbacuju. 

 

Eto, usudio sam se strahom i trepetom da podignem krajičak zavese nad velikom svetom Tajnom Evharistije.

 

Za mene će biti velika radost ako su moje reči uspele da vam uliju duboko strahopoštovanje prema ovoj velikoj Svetoj Tajni i veru u njenu istinitost.

 

Završiću svoju besedu rečima apostola Pavla: "Tako koji nedostojno jede ovaj hljeb i pije čašu Gospodnju, biće kriv Tijelu i Krvi Gospodnjoj. Ali, čovjek neka ispituje sebe, i tako od hljeba neka jede i od čaše neka pije; jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući Tijela Gospodnjega" (1 Kor 11,27-29).

 

Naročito zapamtite ove poslednje reči Apostola: jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije.

 

Sa strahom slušajte i reči sveštenika koje on izgovara posle osveštanja hleba i vina prizivanjem duha Svetoga: "Svetinja svetima!"

 

Zato što ove reči znače da je velika svetinja Tela i Krvi Hristove namenjena samo svetima, onima koji su dubokim pokajanjem u, suštinski bitnoj, Svetoj Tajni Ispovesti dobili razrešenje i oproštaj svojih greha. I uvek sa poslušnošću prihvatite zabranu vašeg duhovnika da se pričestite Svetim Tajnama dok se dublje ne pokajete, ukoliko on smatra da je to potrebno zbog težine vaših greha, jer je Gospod naš Isus Hristos dao Svojim Apostolima, a preko njih - episkopima i sveštenicima, vlast ne samo da razrešuju ljudske grehe, nego i da ih svezuju. Amin.  

 

 

Iz knjige "Pokajanje - put u Carstvo Božije", Svetigora, Cetinje 2002.   

  

Smrtovnice Osmrtnice

Pročitano: 4334 puta