MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

CILJ HRIŠĆANSKOG ŽIVOTABio je Četvrtak, zima, sneg je padao, piše Motovilov. Tog dana je Sveti Serafim Sarovski započeo razgovor sa njim u blizini reke Sarovka. Sedeli su jedan naspram drugog na panjevima drveća koje je Sveti Serafim sekirom odsekao. Veliki Starac mu je odmah rekao da mu je Gospod otkrio da je Motovilov još od kada je bio dete hteo da zna šta je cilj Hrišćanskog života i da je od tada bez prestanka tražio odgvor i pitao mnoge duhovnike o tome. Motovilov je priznao da je od svoje dvanaeste godine razmišljao o tome i da nije mogao da nađe pravi odgovor iako je pitao mnoge sveštenike.  
 
Sveti Serafim Sarovski mu je odgovorio da mu niko nije dao precizan odgovor i da su mu svi govorili da ide u Crkvu, da se moli Bogu, da ispunjava zapovesti Božije, da čini dobra dela, i da je to cilj Hišćanskog života. A da su mu neki od sveštenika rekli da ne treba da bude toliko radoznao i da ne traži ono što je iznad njega. Ali nisu trebali to da kažu.

Ma koliko da su molitva, post, bdenije, dobra dela, i ostale Hrišćanske vrline dobre, ipak one ne pretstavljaju cilj Hrišćanskog života. One su samo sredstvo za dostizanje cilja. Pravi cilj Hrišćanskog života je sticanje Duha Svetoga. Dok su sve vrline samo sredstva za sticanje Duha Bižijeg i to samo ako su urađene Hrista radi. Samo tada će mo dobiti plodove Duha Svetoga. A sve ono što nije urađeno Hrista radi, ma koliko dobro bilo, neće nam doneti blagodat Duha Svetoga u ovom životu niti nagradu u budućem, jer je Gosppod rekao da ko ne sakuplja sa Njim, taj rasipa.  
 
Dobro delo je dobro delo, i svako ko čini ono što je pravedno je ugodan Bogu i Bog mu šalje pomoć da taj čovek ne izgubi svoju nagradu. Tako se Anđeo pojavio Korneliju u vreme molitve i rekao mu da traži Svetog Petra u Jopi i da će mu On ispričati o večnom životu i da će tako biti spaseni i on i cela njegova kuća. Tako da ovaploćeni Sin Božiji koristi sve da bi pomogao čoveku i da bi spasao grešnike, kroz sticanje Duha Svetoga u srcu i blagoslova budućeg života i Carstva Božijeg. Kornelije nije činio dobra dela Hrista radi, ipak ako on poveruje u Hrista sa namerom da stekne Duha Svetoga onda će ta dela da mu se pripišu da je uradio Hrista radi. Ali ako čovek ne poveruje u Hrista i ne namerava da stekne Duha Svetoga onda mu dobra dela ništa ne znače i neće mu biti od koristi.
 
Tako da je sticanje Duha Svetoga pravi cilj Hrišćanskog života, dok su molitva, post, milosrđe, i svako drugo dobro delo urađeno Hrista radi samo sredstva za sticanje Duha Svetoga.Motovilov je pitao Starca kako to misli sticanje Duha Svetoga i da mu to nije jasno. 
 
Sveti Serafim Sarovski je iskoristio sticanje novca da bi mu objasnio sticanje Duha Svetoga. Svetovni ljudi stiču novac ili bogatstvo, a neki pored novca stiču i počasti. Tako je i sticanje Duha Svetoga bogatstvo, ali duhovno i večno. Dok je materijalno prolazno.Bogočovek upoređuje naš život kao market i razmenu. On nam kaže da koristimo vreme jer su dani zli, i da razmenjujemo dok možemo. Odnosno, koristimo vreme da steknemo duhovno kroz zemaljsko. Zemaljsko su dobra dela koja se čine Hrista radi da bi dobili Duha Svetoga.U paraboli o mudrim i ludim devicama Gospod govori o svemu ovome. Kada je ludim devicama nestaalo ulja Gospod im je rekao da idu i da kupe još ulja. Ali kad su se vratile bilo je kasno, ženik je zatvorio vrata bračne sobe i nisu mogle da uđu. Neki  misle da manjak ulja u  njihovim lampama znači manjak dobrih dela u životima tih devica. Ali to nije sasvim tačno, jer su one bile device, a devičanstvo je najveća vrlina koja može da nadoknadi sve ostale, pošto je to stanje Anđelja.
 
Tim devicama su nedostajali darovi blagodati Duha Svetoga. One su imale vrline ali su smatrale da je cilj Hrišćanskog života samo činenje dobrih dela, a nisu to radile sa namerom da steknu Duha Svetoga. Ovakav život u kome se samo čine dobra dela bez pažljivog razmatranja da li nam ta dela donose darove blagodati Duha Svetoga je put koji izgleda dobar na početku ali na kraju se završava dnom pakla. O tome je pisano u Svetootačkim knjigama.Sveti Antonije Veliki kaže da na nas deluju tri volje. Prva je Božija spasonosna i savršena, druga je ljudska ako ne destruktivna onda ne spasonosna, a treća je đavolska potpuno destruktivna. Treća, đavolska volja, utiče na čoveka da ne čini dobra dela ili da ih čini zbog gordosti, a nikada zbog Hrista i sticanja Duha Svetoga. Druga, naša ljudska volja, utiče na nas da činimo dobra dela da bi zadovoljili strasti ili utiče na nas onako kao i  treća neprijateljska. Dok prva, Božija Volja, utiče na nas da činimo dobra dela samo sa ciljem sticanja Duha Svetoga, koje je večno bogatstvo koje nema cenu. Sticanje Duha Svetoga je ulje koje je nedostajalo ludim devicama. Zbog toga su nazvane lude jer nisu marile za plodove svojih dobrih dela, odnosno za sticanje blagodati Duha Svetoga, bez kojih niko ne može biti spasen.  
 
Ulje u lampama mudrih devica je moglo da gori dugo, tako da su one spremno dočekale Ženika. A lude su zakasnile i bračne odaje su se zatvorile. Market je naš život, vrata bračnih odaja je smrt, mudre i lude device su Hrišćani, ulje je blagodat Duha Svetoga, Isus Hristos je naš Gospod, Tvorac, Spasitelj i večni Ženik naših duša.
 
Velika je milost Božija prema nama kaže Sveti Serafim Sarovski i dodaje da bi voleo da uvek obitavamo u Duhu Božijem i da Duh Božiji uvek obitava u nama. A Gospod je rekao da u onome u čemu nas nađe da će nas u tome i Suditi.Teško nama ako nas nađe preplavljenim brigama i tugama ovoga sveta, jer ko može da izdrži Njegov gnev. Zbog toga treba da bdimo i da se molimo da ne bi ostali bez Duha Svetoga, jer nam molitva i bdenije donose Duha Svetoga.
 
Takođe, svalo dobro delo učinjeno Hrista radi nam donosi Duha Svetoga, ali molitva može najviše jer nam je uvek dostupna. Na primer, hteli bi da odete u Crkvu ali se služba završila, hteli bi da date milostinju prosjaku ali ne možete da ga nađete, ali molitva vam je uvek dostupna. Ona je uvek dostupna i za bogate i za siromašne i za zdrave i za bolesne, i za pravedne i za grešnike.Sila molitve se može shvatiti u sledećem primeru u kojem velika grešnica uspeva svojom molitvom da vaskrsne mrtvog. Prostitutka je bila duboko pogođena smrću sina jedne majke i molila se Bogu da joj Bog vaskrsne sina ne zbog molitve nje grešnice već zbog suza te majke. I zaista sin je oživeo, Bog ga je vaskrsao.
 
Vidite kolika je moć molitve, ona nam najviše donosi Duha Svetoga, a dostupna je svakome u svako vreme i na svakom mestu. Bićemo srećni ako nas smrt zatekne ispunjeni darovima blagodati Duha Svetoga. Onda možemo da se sa sigurnošću nadamo da će mo sresti Gospoda kako treba, jer On dolazi da sudi živima i mrtvima i da nagradi svakog čoveka po njegovim delima.  
 
U molitvi mi razgovaramo sa Gospodom, ali i tada mi treba da se molimo samo dok dođe Duh Sveti u naša srca, a tada moramo da prestanemo sa molitvom. Jer zašto bi se molili kada je već došao u naša srca, a to smo tražili prizivajući Njegovo Sveto Ime. Ne bi imalo smisla da nastavimo da ga prizivamo kad je On tada već došao. Ispalo bi da sa nama nije nešto u redu. A Gospod je obećao da će doći kod svakog ko ga zove. A kada dođe treba da budemo mirni i da sve ostavimo, pa čak i molitvu.
 
Za vreme molitve mi se molimo da On dođe, a kada dođe mi ne smemo ništa da izgovaramo, da bi razumeli Gospoda. Tada nam je potrebna potpuna pažnja i čisto srce. Jer je naš Bog oganj koja spaljuje sve nečisto i niko ko je nečist duhom i telom ne može da se sjedini sa Njim.
 
Prvi deo razgovora sa Motovilovim
 
Prevod sa Engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
05.05.2016.
 
Izvor: http://www.pravoslavie.ru/english/47866.htm

Pročitano: 8788 puta