MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

NE SINE! ODAKLE TI TO?(Razgovor sa Starcem Josifom Vatopetskim)
 
Pitanje: Zašto ne možemo i mi da pratimo isti put požrtvovanosti kao što se Hristos sam žrtvovao?
 
Starac: On se sam žrtvovao jer je On Bog, ovaploćena Reč Božija. Osoba koju smo videli je Isus čovek. Ali, Isus čovek ima u sebi Isusa Boga i Reč. Tako da je On i Bog i čovek i ima u sebi Božansku Blagodat. Onaj koji je Gospod Života je jedan od nas, On je glava našeg tela, jer smo se sjedinili sa Njim, jer piše da svi koji ste se u Hrista krstili u Hrista ste se obukli. Krštenjem smo u Njemu, a On je u nama svaki dan Svetim Tajnama. On sa nama deli istu krv i isto telo. On nije negde daleko da treba da ga tražimo i zovemo da dođe. On je već u nama. Mi od Njega tražimo duhovnu pomoć da bi sve teškoće mogli da prevaziđemo kao što to i Sveti Pavle govori. Ali sve ovo je osnova, a Satana će pokušati da vam preti u teškim vremenima. Budite hrabri, jer su sve njegove pretnje uzaludne zato što piše da je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu.  
 
Pitanje: Sin je sebe predao kao žrtvu da bi iskupio ljude od greha. Ali kome? Otac to ne želi, jer Otac voli Sina. Kome je sebe Sin predao kao žrtvu?
 
Starac: Ne sine! Odakle ti to? On nije sebe predao kao otkup, niti postoji razlika između Oca i Sina, odnosno ne postoji razlika u volji između Oca i Sina i Svetog Duha. Ono što Otac hoće i Sin hoće, ne postoji razlika u volji ili mišljenju. Priroda je jedna ali je njih Trojica. U spasenju ljudskog roda su učestvovali i Otac i Sin i Sveti Duh. Reč Božija nije služila nikome već je sve uradila zbog svoje velike ljubavi. On je postao obnovitelj, a već je bio Tvorac.  Postoji još jedan razlog. A to je ovaploćenje Boga Reč, ali kada je došlo do ovaploćenja Otac je ostao zauvek Otac, Sin je zauvek ostao Sin, a Sveti Duh zauvek Utešitelj. Sin Božiji se ovaplotio i postao i Sin Čovečiji, samo i jedino iz ljubavi. A ne kao što Katolici i Protestanti kažu da bi platio otkup ili da bi se nekome povinovao. Kao što je iz ljubavi sve stvorio da bi svima dao svoju ljubav, ali ne zato što je morao kao što su to ranije Grci mislili. On nije došao da bi bio žrtva već je sve uradio zbog ljubavi. Kroz Reč Božiju je sve stvoreno. Otac i Sveti Duh su takođe učestvovali u istoj ljubavi. Ocu je bilo ugodno da se Sin ovaploti. Reč Božija je uvek bila u Ocu i Otac nije nikada bio bez Sina jer su Sveta Trojica večna i uvek su postojali. Kroz Reč Božiju, koja je bila nevidljiva pre ovaploćenja, je sve postalo. Sveti Jovan kaže da je sve postalo kroz Njega i da nema toga što On nije stvorio u početku. A kada je vreme došlo On je došao među ljude i svoju tvorevinu kao što to Otac Isak lepo objašnjava u svojoj propovedi. On se ponizio ovaploćenjem da bi mogao da bude među ljudima, jer inače ljudi ne bi mogli da ostanu živi prilikom Njegovog dolaska. On je na sebe uzeo tvorevinu da bi je osvetio. Kroz ljudsku prirodu On je doneo tvorevini sve Božanske Energije Svoje Blagodati. Ali ne zato što je morao, tako da nije žrtva. 
 
Sada dolazimo na još jedan aspekat. U Jevanđelju piše da su sedam Apostola radosno rekli Gospodu da im se i demoni pokoravaju u Ime Gospodnje. A Gosppod im je smireno odgovorio da je video Satanu kako pada sa Neba kao munja. Gospod nikada nije hteo da se hvali i zato im nije rekao da je On taj koji je bacio na zemlju Satanu sa Neba. Zato je izostavio reč Ja.
 
Sada ulazimo u dublje teološko značenje i interpretiramo kako se pad dogodio. Gospod nam kaže da se pad dogodio kao munja. U magnovenju, milijarde palih anđelja su prošli kroz dve promene. Prvo, Bog im je oduzeo blagodat, dostojanstvo i savršenstvo koje su imali. U isto vreme Bog je promenio njihov izgled. Sveti Oci govore, da su činovi Lucifera bili najlepši. U sekundi, Bog ih je bacio dole, oduzeo im svetost i svetlost i promenio njihov izgled.
 
Nailazimo na sledeće otkrovenje. Kao što nam Gospod govori mi čekamo vaskrsenje mrtvih i život sledećeg veka. Kako to naša Crkva objašnjava? Zar ne opisuje taj događaj dolaska Reči Božije kao svetlost koja dolazi sa istoka, a koja je vidljiva zapadu. U tom vremenu svi će ustati i stati pred Gospoda.
 
Nije primerno da ozbiljni ljudi prihvataju teorije svakog Harija, Dika, ili Toma. Ne trebaju nam indikacije već dokazi. Mi ne verujemo u nekog apstraktnog Boga, već tačno znamo u koga verujemo. Mi smo snjim sjedinjeni i na taj način dobijamo osvećenje. Ali ne zaboravite da postoji Satana koji se bori protiv nas. Setite se ropkinje koja je imali pogađački duh u vreme Apostola. Ona je mogla da vidi događaje u budućnosti. 
 
Kako Satana predviđa? Satana postoji kao natprirodni fenomen i ima natprirodne sposobnosti, zbog svoje prirode i pokreta. On se kreće kao misao. Razmislite kako se misao kreće. Sada ste ovde, a u deliću sekunde razmišljate o Nju Jorku, Londonu, ili mestu odakle ste. Koliko brzo se sve to događa? Tako brzo se Anđeli i demoni kreću. Ljudi i Anđelji mogu da vide kroz blagodat Duha Svetoga, kao što i Bog vidi. Dok demoni spekulišu i nagađaju. Pošto već vekovima žive stekli su puno iskustva. Na primer, oni mogu da vide nekoga koga poznajemo da se sprema da dođe kod nas iz Londona, pa nam to mogu pretstaviti u snu. Oni to mogu jer vide da se pakuje i sprema pasoš. A pošto se kreću velikom brzinom, u deliću sekunde to mogu nama da predstave. Postoje i simboli u tvorevini koji mogu da im pomognu. Kao što u državi postoji vojska i policija i svi oni nose određene uniforme, tako su obeleženi duhovno i oni koji će biti spaseni blagodaću Božijom. To sve vide demoni pošto su duhovi. Kada je Sveti Teodor bio mučen demoni su govorili du znali da će ih Sveti Teodor spaliti, jer su od Njegovog rođenja videli znake na Njemu da će postati Čovek Božiji, ali ne kroz proroštvo. Jer nemaju dar proroštva izgubivši blagodat, postali su tamni. Ali pošto su bili Anđeli i imaju puno iskustva, a takođe se i brzo kreću oni mogu da zaključe neke stvari. Svu Tvorevinu održavaju Anđeli u harmoniji jer je Bog tako zapovedio. Demoni sve to vide i mogu da zaključe kada će se na primer dogoditi zemljotres i gde, jer Bog kaže Anđelju čuvaru tog mesta da se udalji. Tada demoni vide da se nešto dešava. Oni prave zaključke na osnovu toga što vide i onoga što se ranije dogodilo na drugim mestima. Kroz vračare i sve ostale koji su sluge demona dolazi do prenosa informacija. Mnogo puta oni greše jer Bog može da promeni odluku jer nekad ljudi počnu da se mole Bogu i uz pomoć Svetitelja Bog promeni odluku da dođe do uništenja određenog mesta. Demoni su videli, a vracare su rekle da će doći do uništenja ali se to nije dogodilo jer je došlo do promene Božije odluke jer su ljudi uticali na to. Tako je bilo i u vreme Jone koji nije hteo da ide da prorokuje da će doći do uništenja jednog mesta jer je znao da će se ljudi pokajati i da će Bog promeniti svoju odluku pa će on izgledati kao lažov. Zbog toga je napustio to mesto, ali ga je Bog ubedio da ide tamo.

Pitanje: Zar ne bi mogao osećaj da neko dolazi biti objašnjen telepatijom?
 
Starac: Telepatija ne postoji. Na osnovu onoga što smo do sada govorili postoji ili Blagodat Božija ili obmana demonska. Kada ljudi počnu da žive kao Hrišćani, kada izađu iz svog neprirodnog, grehovnog načina života, onda počinju da žive prirodno. Od prirodnog oni nastavljaju ka natprirodnom, odnosno prema osvećenju. Onda njihova intuicija počinje da se obnavlja, dar koji su imali pre pada. Nakon intuicije se javlja poznanje, a onda i proroštvo, uz pomoć blagodati. Kada bogobojažljivi ljudi steknu sve ovo, onda vide sve to. Šta nam znači telepatija? Grešni ljudi su grešni i nemaju ništa. A to što govorite o transferu misli se samo može dogoditi dejstvom Satane. 
 
Pitanje: Ali mi to vidimo u naučnim knjigama!
 
Starac: Magija je naučni termin. Bilo je svetitelja koji su imali veze sa magijom pre nego što su ušli u Blagodat Božiju. 
 
Pitanje: Hteo bih da postavim praktičnije pitanje, koje deca obično postavljaju. Sveti Pavle je propovedao da su muškarci i žene jednaki pred Bogom. Zašto onda žene ne mogu da budu sveštenici kada je devica postala Majka Božija.
 
Starac: Majka Božija je izuzetak jer je Ona je bila izabrana i to se nikada ne može ponoviti. Razlog pada je započet ženom, koja je očigledno bila slabija. Pošto je Bog trebao da postane čovek Ona je izabrana i On se rodio prirodnim putem. I tada je ženski rod ušao u blaženstvo. Na početku je Bog stvorio čoveka, a ne ženu. Pošto je Bog znao da će doći do pada onda je Bog dao ženama da budu majke. A na kraju će se sve vratiti kao što je bilo na početku. Samo Crkva smatra muškarce i žene jednakim. Na početku je Bog stvorio čoveka, a žene zbog prirodnih razloga koje znate ne mogu da budu sveštenici ali mogu da budu svetitelji. 
 
Jevreji su mislili da je brak apsulutni cilj, ali im je Gospod odgovorio da nije tako u večnosti. U Svetom pismu piše da nema ni muškog ni ženskog u budućnosti. U stvarnosti nakon osvećenja polovi neće postojati. Sveti Oci kažu da će biti samo Naša Vladičica, Presveta Majka Božija, zbog Reči Božije. Ali kako će se sve tačno dogoditi, mi to ne znamo. 
 
(Razgovor snimljen Jula 1987)
 
Prevod sa Engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
09.04.2016.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2013/01/no-son-where-did-you-get-that-from/

Pročitano: 8682 puta