MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ZAŠTO BOL I STRADANJASvet je pun bola, straha i stradanja. Ova osećanja, bez izuzetka, se dešavaju svim ljudima. To je ono što stvara bol u srcu, uznemirenost uma i osećanja. Ljudi se često čude i pitaju se kako da rešavaju ove probleme. Zašto Bog dozvoljava ovakve tragedije da se dešavaju? Nekada su ovakva pitanja komplikovana ali su odgovori veoma jednostavni. Starac Pajsije Atonski, koji je poznat duhovnik, daje odgovore i podršku onima koji stradaju.  
 
Borba za osvećenje duše
 
Život nije izlet, jer u njemu ima i radosti i tuge. Vaskrsenje se uvek dešava nakon Raspeća. Udarci životnih iskušenja su neophodni za spasenje duše, jer se duša tako očišćuje. Kao i sa odećom, što je više trljamo biće čišća. Tako je i sa oktopusom, kada ga dobro očistimo onda se tek koristi za spremanje raznih specijaliteta. Ali isto važi i za čoveka. Kada čovek odbaci sve svetovno, izgleda kao da gubi na živahnosti, ali u stvari on tada odbacuje sve što mu je nepotrebno. Tek tada čovek vredi.  
 
Šta dovodi do duhovnog napretka
 
Ljudima koji su podneli mnoga iskušenja, zbog dopuštenja Božijeg i zbog zavisti đavoljske, potrebno je mnogo duhovne blagodati da bi procvetali i dali ploda. 
 
...Uzdanje u Boga, jednostavnost, i čovekoljublje vode ka unutrašnjem miru i stabilnosti. Kada se to stekne onda se duša ispunjava nadom i radošću...
 
Hristos pomaže onima koji vode dobru borbu, koju su i svi Svetitelji vodili da bi potčinili telo duhu. Čak i kada smo ranjeni ne treba da brinemo već treba da tražimo pomoć Božiju i da nastavimo hrabro sa borbom. Dobri Pastir će nas čuti i brzo će nam pomoći, isto onako kao što i pastir brzo odlazi da pomogne ovci koja bleji i koja je u opasnosti od vuka.
 
Božanske energije su svemoguće
 
...Bog nas nikada ne napušta, već smo mi oni koji napuštamo Boga. Kada čovek ne živi duhovno, onda mu pomoć Božija nije zagarantovana. Ali ako živi duhovno i blizu je Boga, onda mu je zagarantovana pomoć Božija. Onda, ako se nešto dogodi i umre, on je spreman za život nakon smrti, tako da dobija pomoć i u ovom životu i u životu nakon smrti.
 
Božija pomoć se ne može sprečiti, tako da je ne mogu sprečiti ni ljudi ni demoni. Bogu ili Svetitelju ništa nije teško. Ono što nam smeta je manjak naše vere, a taj manjak vere staje na put božanskim energijama da dođu do nas. Iako stojimo blizu tako velike moći božanskih energija, izraženi ljudski element u nama nam smeta da razumemo da su božanske energije svemoguće i da su neuporedivo veće od svih svetskih sila. 
 
Dugo pokušavamo da nađemo rešenje za naše probleme, koristeći svoje neiskustvo. Od toga nas glava boli, oči peku, san nas napušta, jer nas je mali demon upecao besmislenim mislima. Možda konačno i nađemo rešenje, ali Bog nađe bolje rešenje za nas o kome nismo ni mislili. Bez obzira koliko naše razmišljanje bilo ispravno, od toga će nas samo glava zaboleti ako se ne molimo Bogu i ako Boga ne stavimo na prvo mesto, samo tada će mo naći mir i pravo rešenje. Zbog toga, ono što mi kao ljudi ne možemo treba ostaviti Bogu, a On će naći najbolje rešenje sigurno.
 
I zato šta god da mislite da uradite, setite se da kažete “po volji Božijoj neka bude”.
 
Dobri ljudi
 
-Oče, šta će biti sa dobrim ljudima koji ne veruju?
 
-...Milostivi Bog će naći način za te dobre ljude, ili kroz iskušenja i stradanja, kroz bolesti, teškoće, ili zemljotresom i vremenskim neprilikama, a možda i rečju. Ipak, na kraju Bog će ih odvesti u Raj...
 
Božanska uteha
 
...Prošao sam kroz mnoge patnje pomagajući ljudima! Nisam olako shvatao njihove probleme. Uzdisao sam zbog tih ljudi, ali sam svaki uzdisaj usmeravao ka Bogu, a Bog mi je slao utehu u mojim bolovima koje sam osećao za druge ljude. Božanska uteha je dolazila jer sam se nadao da će mi Bog duhovno pomoći u mojim patnjama. Inače, čovek to ne može da izdrži! Ne bih mogao bez Božije utehe da prođem kroz sve te patnje. Da, osećam bol, ali milsim na božansku nagradu zato što pomažem drugima. Mi smo u Božijim rukama. Pošto postoji Božija pravda, postoji i nagrada, tako da ništa nije izgubljeno. Što više čovek strada, to će više biti nagrađen. Bog vidi sve patnje na ovom svetu koje mi ne možemo ni da zamislimo. Zato će onima koji su više stradali više dati u drugom životu i tada se Bog raduje jer kako bi mogao da gleda na svu nepravdu ako ne bi postojala nagrada. Mi ne vidimo nagradu koja je drugima spremljena, pa zbog toga saosećamo sa tom osobom i tada nam Bog šalje utehu...  
 
Starac Pajsije podvlači da Bog dozvoljava stradanja zbog naših grehova.
 
Greh donosi stradanja
 
Ratovi, suše, i bolesti su kazne. To nisu Božije metode da bi naučio ljude kako treba da se ponašaju, već su rezultat našeg odvajanja od Boga. One se dešavaju jer se udaljavamo od Boga. Sve se to događa da bi nas prisetilo da se vratimo Bogu i da zatražimo njegovu pomoć. Bog ne planira kazne, već ih dozvoljava jer vidi dokle ljudsko zlo može da ide i koliko smo tvrdoglavi i nećemo da se pokajemo i promenimo. Bog nas urazumljuje, ali nije On kriv što se kazne dešavaju i on ih ne stvara...
...Dobro je znati da vernici koji ispunjavaju zapovesti Božije dobijaju Njegovu Blagodat, i da je Bog takoreći dužan da im pomogne u ovim teškim vremenima...
 
Sve što Bog dozvoli da se dogodi je iz ljubavi prema čoveku
 
-Oče, zašto Bog dozvoljava stradanja?
 
-Postoje mnogi razlozi. Ponekad Bog to dozvoljava da bi nešto još bolje ispalo, a nekada želi da nas urazumi. Neki bivaju nagrađeni, a neki plaćaju dug, tako da ništa nije izgubljeno. Sve što Bog dozvoli da se dogodi je iz ljubavi prema čoveku, čak i kada dođe do smrti.
 
Najgore i najopasnije stvari se događaju kada povredimo drugog čoveka. Na primer, kada se neko obogati nepravedno na tuđ račun, on možda živi nekoliko godina kao car, ali kasnije sav novac će potrošiti na doktore. Zapamtite da postoji izreka, kako došlo tako i otišlo. Takođe, setite se i Psalme u kojoj piše da je bolje malo imate ali pravedno, neko mnogo ali nepravedno. Ono što se nepravedno sakupi, često se potroši na doktore ili dođe do bankrota...
 
Starac Pajsije je prorokovao o mnogim znacima Vremena i savetovao je da treba da se pripremimo duhovno za sve to.
 
Antihrist
 
...Očekivani Antihrist će biti ovaploćeni đavo, na neki način, koji će govoriti da je Spasitelj Jevrejskog naroda i obmanuće svet. Teška vremena su pred nama i biće velikih iskušenja. Hrišćani će biti mnogo proganjani. A vi ljudi niste ni svesni da živimo u tim vremenima, izgleda kao da se ništa ne dešava. Zbog toga u Svetom Pismu piše da će čak i odabrani biti obmanuti. Za vreme odpadništva oni koji nisu činili dobra dela, neće biti osvećeni, pa će biti obmanuti. Jer svi oni koji nemaju Božansku Blagodat nemaju duhovnu jasnoću, kao što je ni đavo nema. 
 
Dolaze teška vremena
 
...Uz Božije dopuštenje veliko iskušenje i teška vremena dolaze. Bićemo pod velikim iskušenjima. Moramo ovo upozorenje ozbiljno da shvatimo i da živimo duhovno. Okolnosti će nas u budućnosti podsticati da se trudimo duhovno. Ali mi treba da to radimo dobrovoljno i sa radošću, a ne samo zato što je neophodno kada mnoge tuge dođu na nas. Mnogi Svetitelji bi hteli da žive u našim vremenima da bi mogli da se bore za Hrista... 
 
STARAC PAJSIJE
 
Prevod sa Engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
03.04.2016.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2012/11/why-pain-and-suffering/

Pročitano: 9623 puta