MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

SVETI STARAC PORFIRIJE KAVSOKALIVIT - 2.DEO Član Crkve
 
Starac Porfirije je isto govorio kao i svi svetitelji, da Hristos treba da bude u Crkvi. Ovo znači da vernici treba da budu sjedinjeni sa Hristom i svim Njegovim ljudima, a pogotovo sa Episkopom, koji je Hristov izaslanik. Ipak, članstvo Crkve ne sme da bude formalno i zbog toga se Sveti Porfirije moli da uđemo u nerukotvorenu Crkvu Božiju još na zemlji. Dok bi mi olako odgovoroli na ovo da smo već članovi Crkve krštenjem.  
 
Zaista smo u Crkvi, ali isto onako kao stranac koji je na primer tek ušao u Grčku. Iako je putnik ušao u Grčku i smatra se da je u njoj i da može da putuje gde god poželi, ipak on ne zna ništa o njoj. Na isti način, Hrišćanin koji je samo jednom ušao u Crkvu ne može da se smatra da je u njoj, ako ne nastavi da dolazi u Crkvu i da saznaje sve više dok ne dođe do Božjeg prestola.
 
Starac je iskustveno znao da se Božja Blagodat nalazi u Crkvi i da vernici moraju da budu sjedinjeni u jedno telo, Telo Hristovo, i da niko ne može da se spase ako traži samo svoje spasenje jer je zajedništvo glavna karakteristika Crkve i preduslov za spasenje. Ljubav podstiče dušu da traži sjedinjenje da bi se duša spasila u zajednici nerukotvorene Crkve Božije na zemlji. 
 
Ljubav
 
Životvorna i podsticajna sila koja nam omogućava da delimo život i radost na ovoj zemlji sa drugima je ljubav. Ljubav otvara srce prema Bogu i ljudima. Bog je stvorio ljude po svom liku, a ljudi su ga mnogo ožalostili (govoreći ljudskim jezikom), iako je On kroz ljubav dao čoveku da bude sličan Njemu. 
 
Postoje mnogi načini koje Crkva koristi da bi uputila ljude na pravi put. Ipak najuzvišeniji i najbolji put koji nam je Sveti Porfirije primerom pokazao je ljubav, božanstven eros prema Isusu Hristu koji ne prestaje da voli bez obzira da li osećamo radost ili bol. To je superiorni put koji ne traži svoj interes i u kome nema straha. Put koji je dostojan veličanstva Božijeg i u kome se nalazi apsolutno pouzdanje u Hristovu ljubav.
 
Onaj koji prati ovaj put često nailazi na stradanja kao Hrišćanin, na to nas je i Sveti Porfirije uputio svojim životom.
 
Takođe nam je ostavio poučne duhovne savete u kojima nam pomaže u duhovnim iskušenjima. Govorio je da ako se u sobi nalazi tama onda treba da otvorimo prozor, a da ne pokušavama da oteramo tamu. Odnosno predajmo se ljubavi Hristovoj i tama će nestati bez ikakvog truda. Kada vas muče loše i mračne misli nemojte se boriti protiv njih, već se ponovo predajte ljubavi Hristovoj i one će nestati same od sebe. Kada je vaša duša puna strasti, nemojte ih iskorenjivati jer će te biti povređeni, već gajite ljubav prema Hristu i kada ona poraste strasti će umreti. 
 
Radost
 
Starac Porfirije je sve voleo Hristovom ljubavlju, koja je autentična za svakog individualno. Ali Hristos i oni koji liče na Njega su sposobni da vole sve ljude na poseban način, jer je svaki čovek ikona ljubljenog Hrista. A ova ljubav privlači Božiju Blagodat koja se izliva na čoveka koga volimo i tako ta ososba oseća bezgraničnu radost. A osoba koja voli takođe oseća radost jer voleti znači davati, a davanje je blagoslov, jer je i sam Gospod rekao da je blagoslovenije davati nego primati.
 
Starac je osećao takvu radost da ni bol ni tuga nisu uticali na njega jer se potpuno predao ljubavi Hristovoj. Živeći u ljubavi Hristovoj, Sveti Starac Porfirije je osetio ono o čemu Sveti Jovan Jevanđelista govori, da savršena ljubav isteruje svaki strah. Zbog toga je u jednom intervjuu Sveti Starac Porfirije glasno svima preneo, da Hristos ne želi da živimo u strahu! 

SVETI STARAC PORFIRIJE KAVSOKALIVIT - 1.DEO

Prevod sa engleskog: čtec Vladimir (Srbljak)
25.03.2016.
 
Izvor: http://pemptousia.com/2014/01/saint-porphyrios-of-kafsokalyvia-part-ii/

Pročitano: 5605 puta