MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

NIJE DOVOLJNO SAMO DA BUDEMO POŠTOVAOCI STARACAMnogi ljudi traže savremenog Starca da mu prepuste da on odlučuje o njihovim problemima. Oni žele da upoznaju novog starca Pajsija koji će imati bezgraničnu ljubav, nebesku mudrost, svet život i molitvu koju Bog čuje i koja čini čuda. Ovakviu ljudi se javljaju telefonom sveštenicima i žale se što nisu imali priliku da upoznaju Starca Pajsija dok je bio živ. 
 
Odgovor je da će Bog poslati ponovo takvog Starca koji će nam pomagati. Očigledno ovo stvara nadu, ali naša braća i sestre žele da reše svoje probleme sada, a ne u budućnosti. To se može videti u njihovim suzama, boji glasa i bolu.
 
Mnogo puta ljudi se oslanjaju na druge da se mole za njih, a zaboravljaju da svojim miolitvama koje dolaze iz čistog srca mogu da dobiju ono što traže. Komunikacija sa Bogom ne bi trebala da bude kroz treću osobu. Svi treba da se mole, da se bore duhovno, da ispunjavaju zapovesti Božje, i da traže pomoć od onih koji mogu da im pomognu. Svi treba da budu aktivni i traže put Božji, a ne da budu lenji.
 
Primetio sam da mnogi čitaju knjige savremenih staraca, ali se više zadržavaju na čudima, a ne na poukama. Ovo mora de se ispravi. Broj čuda nema praktičnu vrednost. Šta je jedno, šta je sto čuda? Ona su ista. Ne smemo zaboraviti da Hristos čini čuda kroz vrlinskog čoveka. Ako Hristos vidi da čudo neće biti od duhovne pomoći, onda neće ni učiniti čudo.
 
Naša pažnja treba da bude usmerena na pouke staraca. Treba njima da posvetimo pažnju i da ih primenjujemo bez menjanja njihovog smisla, jer su starci svoje pouke prvo primenili na sebi. Njihove pouke su iskustvene. Zbog toga one duhovno menjaju one koji ih pravilno primenjuju, jer primaju duhovno seme u svoje duše i napreduju u životu u Hristu. Uskoro će mo shvatiti da put Staraca mora da postane i naš put i njihovo iskustvo mora da postane naše sopstveno iskustvo.
 
Nije dovoljno da budemo samo poštovaoci Staraca, a da idemo drugim putem. Treba da ih ponizno pratimo. Neka oni budu svetli primeri u našem duhovnom životu.

Protojerej Dionisije Tatsis
 
Preveo sa grčkog John Sanidopoulos 
 
Prevod sa engleskog Vladimir Srbljak
3.2.2014 godine
 
Izvor:  http://www.johnsanidopoulos.com/2012/11/it-is-not-enough-to-be-fans-of-elders.html

Pročitano: 7525 puta