MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

POSETA ARHIMANDRITA GAVRILA OCU OLIVERU - UPRAVNIKU CENTRA ZA PROUČAVANJE SAVREMENIH TEHNOLOGIJANenad Badovinac, otac Vasilije (Srbljan), Arhimandrit Gavrilo, Prezviter otac Oliver Subotić
Tokom boravka oca Gavrila u Beogradu, 16.01.2013, posetili smo oca Olivera Subotića, upravnika centra za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija pri Srpskoj Pravoslavnoj crkvi. Prethodno smo ga kontaktirali i dogovorili prepodnevni susret u crkvi Vaznesenja u Žarkovu - Beograd.
 
Susret oca Gavrila i oca Olivera je planiran u nekoliko navrata, ali do danas, nikako da se ostvari. Susret poznavaoca novih tehnologija u svrhu pravoslavnog misionarenja doživeli smo kao začetak ideje objedinjenja različitih koncepata korišćenja novih tehnologija u jednu stvaralačku celinu kojom bi se ujedinili raznovrsni modeli i pružila im jedan jedinstveni misionarski smisao u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi.
 
U posetu ocu Oliveru došli smo u većem sastavu. Susret, kako to već priliči dogodio se u crkvi. Napravili smo nekoliko zajedničkih fotografija posle kojih smo krenuli prema crkvenoj gostoprimnici i trpezariji gde smo od strane domaćina i vrednih ljudi koji im pomažu posluženi prazničnom trpezom.

g.Stamenko Mijatović, Arhimandrit Gavrilo, otac Oliver Subotić, otac Vasilije Srbljan 
 
Zajedničkom sastanku Arhimandrita Gavrila i oca Olivera, prisustovao je i otac Vasilije (Srbljan), jeromonah, sabrat manastira Lepavine, koji je još davne 2002. godine, svojim tehničkim doprinosom kreirao prvi web sajt Manastira Lepavine. S nama je bio moderator lepavinskog sajta gospodin Stamenko Mijatović i ja, u službi administratora sajta. 
 
Na zajedničkom sastanku, razgovarali smo o projektima na kojima radimo, savetovajući tom prilikom i pomažući jedni druge sa podrškom i potporom. Sve to u cilju usavršavanja modela korišćenja internet tehnologija u službi pravoslavnog misionarenja. Otac Oliver nam je predstavio i svoju novu ideju, koja se temelji na organizovanju godišnje konferencije pri SPC koja bi se trebala po prvi put održati na proleće ove godine, sa temom informisanja javnosti o konceptima i modelima pojedinih internet projekata koje drže stub Pravoslavnog internet misionarenja u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi.

Godišnja konferencija bi se održala sa blagoslovom Patrijarha i imala bi jednogodišnji karakter sa tedencijom upoznavanja javnosti sa pitanjima korišćenja i proučavanja savremenih tehnologija u službi crkve. 

otac Oliver Subotić, Arhimandrit Gavrilo, otac Vasilije i Nenad Badovinac
 
Tokom naše posete, otac Oliver nam je poklonio svoje knjige koje je napisao na temu proučavanja novih tehnologija. Poseban poklon nalazi se na prvim stranicama knjige gde nam je napisao posebno dirljivu posetu.

Na kraju naše posete dragom ocu Oliveru, napravili smo zajedničku fotografiju koja posebnom toplinom karakteriše ovaj jedinstveni susret koji je održan sa ciljem upoznavanja Arhimandrita Gavrila i prezvitera oca Olivera Subotića. Otac Oliver nam se posebno zahvalio što smo posetili njegovu parohiju, potvrđujući tom prilikom da mu je bila posebna čast što se tada, lično, po prvi put susreo sa ocem Gavrilom.

Nenad Badovinac, 
17.01.2013.

Pročitano: 5474 puta