MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

ČUDESNA LOZA SVETOG SIMEONA MIROTOČIVOG SRPSKOG
Onima, koji se mole za rođenje deteta
 
О, Vladiko Gospode!
Тi iz svih šuma na zemlji i od sveg drveća u njima
Izabra samo jednu vinogradsku lozu

(Jezdrina, 5:23)

U dobroj, družnoj, porodici rođenje deteta je uvek ogromna radost. Stupajući u brak, bračni par se nada da će ih Gospod blagosloviti zdravim i časnim potomstvom. Ali šta da se radi, ako iz zdravstvenih razloga bračni par ne može da ima decu?

Kao prvo, ne očajavati, već verovati i moliti Gospoda da projavi Svoju silu. U Svetom Pismu je rečeno: „Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se“ (Mt 7, 7), i takođe: „Sve što ištete u svojoj molitvi verujte da ćete primiti; i biće vam“ (Mk 11, 24). Bog voli one koji se mole, molite Ga - ali neprekidno i uporno! – da vam daruje decu. Otac naš Nebeski će rado da ispuni molitve Svojih verujućih čeda.

Postoji mnogo svedočanstava isceljenja neplodnih supruga u naše vreme. Jedna od neprocenjivih svetinja, koja pomaže u takvim nevoljama je loza svetog Simeona Mirotočivog.

Na Svetoj Gori Aton postoji kutak srpske zemlje. To je poznati srpski manastir Hilandar. Tamo već 800 godina raste verovatno najstarija i najpoznatija u svetu vinogradska loza – loza svetog Simeona. Ona je nikla iz grobnice svetog srpskog kralja-monaha Simeona (Stefana Nemanje). On je vladao u, za Srbiju, teška vremena. (…) Prvi sin Simeona je bio izmoljen od Boga. Kada je dostigao zrele godine kraljević je otišao u manastir na Svetu Goru, gde je dobio ime Sava. U početku se otac protivio toj odluci, ali se uskoro pomirio s izborom sina. Potom je i sam pošao njegovim stopama i proživeo ostatak svog života pravedno. Kada je sveti Simeon umro, njegov srednji sin je molio Savu da dozvoli da mošti njihovog oca prenesu u Srbiju, da bi Simeon svojim molitvama bio pokrovitelj rodne zemlje, koja je klonula pod jarmom osvajača. Bratija manastira je neutešno plakala, rastajući se s moštima, ali sveti Simeon se javio u snu igumanu Metodiju i rekao da će kao uteha iz njegove puste grobnice izrasti loza; i dokle god ona bude davala plod, njegov blagoslov će počivati na Hilandaru.

Opstala je srpska nacija, čuvana molitvama svetog Save i Simeona i do današnjih dana raste i vinova loza. Na južnoj strani saborne Hilandarske crkve poklonici mogu da vide visoko izraslu i silno razgranatu lozu, koja se savila i kao da obrazuje vretena od svojih grana. Njeno stablo izlazi iz stene na visini metar i po od zemlje iz grobnice svetog Simeona.

To što se ta loza održala do danas i što ona svake godine, bez izuzetaka, bogato rađa, iako joj se, sem obrezivanja, ne ukazuje nikakva druga posebna nega i zaštita, predstavlja veliko čudo Božije i predstavlja tu samu veliku utehu i ohrabrenje za hilandarsko bratstvo Srba i za sve vernike.

Ali loza ima i drugu osobinu. Od njenih plodova se leči neplodnost bračnih parova, koji s verom i molitvom primaju to čudotvorno sredstvo izlečenja. Najstarije predanje o takvom čudu datira iz 1585. godine, kada je jedan Turčin doveo svog sina prvenca i predao ga Hilandaru na služenje Bogu, jer ga je dobio, kao i drugu svoju decu, posle upotrebe grožđa sa loze svetog Simeona. Takođe je korisno navesti još nekoliko slučajeva, poučnih za one koji žele da okuse plodove loze svetog Simeona.

Jedna gospođa Jekaterina R. Iz Soluna (Grčka) je predložila svom mužu da zamoli manastir za plodove svete vinove loze, ali se on nije složio, jer nije imao dovoljno vere u sebi. Ipak, supruga se sama potrudila i na drugi način su joj doneli ove izuzetne plodove, i počela je da postupa po uputstvu za njegovu upotrebu, ispunjavajući taj deo obaveza, koje je bio dužan da obavlja njen muž. Kada ih je Gospod, zbog ženine vere, blagoslovio prvim začećem, žena je ispričala svom mužu o svom postupku. Od tada ta porodica, pokretana osećajem blagodarnosti Gospodu, održava stalnu vezu s manastirom Hilandar.

 
 
 
Još jedan slučaj, koji se dogodio u naše vreme. Jedan sveštenik iz Soluna, koji nije imao dece, uzeo je plodove sa loze svetog Simeona, kada je prolazio kroz manastir Hilandar. Ali nije žurio s njihovom upotrebom. Jednom ga je neka parohijanka zamolila da joj donese koštice tog grožđa. Tada joj je taj sveštenik rado poklonio te plodove, koji su bili kod njega. Kroz neko vreme, u nedelju posle svete Liturgije, ta žena je, sva ozarena radošću začeća, ponovo zahvalila svešteniku za takav sveti dar. „Da sam imao njenu veru i ja bih danas imao decu“ - rekao je sveštenik.
 
U poslednje vreme je porastao interes za čudotvornu lozu svetog Simeona, posebno posle prikazivanja filma o Hilandaru. Sa svih strana sveta počeli su da dolaze poklonici i da pišu pisma s molbom za molitvu za njih pred grobnicom svetog Simeona, koji je dobio dar da čini čuda – da leči od neplodnosti te bračne parove, koji mu dolaze s verom.

Od tada do danas Hilandarski manastir neprestano deli poklonicima, ili im šalje poštom, ovo čudotvorno grožđe.

Iz uputstava neplodnim bračnim parovima, izdanja manastira Hilandar, Sveta Gora Aton, 1966.

Ako vas je zainteresovala ova informacija, i želite da napišete pismo manastiru Hilandar, obraćajte se na adresu:

MONASTERE HILANDAR 63086, KARYES, MOUNT ATHOS, GREECE Telefon: 8-10-30-23770-23797 (možete govoriti na ruskom)


Prevod s ruskog: S. M.

18. 12. 2012.

Izvor: http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_2235_6/#comments

 

Pročitano: 10157 puta