MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

O MUKAMA HRISTOVIMNeki sveti starac stalno je razmišljao o stradanjima Hristovim, i pritom je gorko plakao. Jednom javi mu se Sam Hristos i podrobno mu ispriča šta je sve pretrpeo i koliko je krvi prolio za spasenje čovečanstva.

Od Velikog Četvrtka uveče reče pa do pogreba ispustio je 109 srdačnih uzdaha. Iz Tela Mojega isteklo je 225 000 kapi krvi. Oružanih vojnika je bilo 118, a k njima se pridružilo i 230 nevaljalih ljudi, svega dakle 348.

Tri su me vojnika vodila na Raspeće i činili su Mi razne pakosti. Trzali su me za bradu i kosu i vukli su me. 77 puta spoticao sam se i padao na zemlju, počevši od vrata Pretorijuma pa do doma Ane arhijereja. Sedam puta udarili su me po ustima, a po obrazima 105 puta; 20 udara pesnicom u lice pretrpeo sam; ćuški i trzanja od početka do kraja podneo sam 707, a jakih udaraca svega 1199. Kad su mi položili trnov venac na glavu udarili su me svom snagom štapovima i palicama 40 puta. Od ovih udaraca 5 trnova iz venca probodoše mi lobanju do mozga; od njih tri se zalomiše i ostadoše u glavi Mojoj, te sa time bih i pogreben. Od uboda trnja po glavi isteče 3000 kaplji krvi, a rana od trnja na glavi beše 1000, jer venac trnov 8 puta spadaše mi s glave. Kad sam vodjen od Pretorijuma na Golgotunoseći Krst pao sam na zemlju 5 puta, primio sam tada 21 smrtan udarac, dižući me od zemlje povukli su me za kosu i bradu 23 puta. Ležao sam na zemlji (na Golgoti) dok me nisu digli na Krst. Pljuvotina na lice primio sam 73, udaraca po vratu 25, a po licu i po ustima još 5. Od ovih udaraca isteče mi mnogo krvi iz usta i nosa. Tada mi i dva zuba izbiše. Medju oči udariše me 3 puta pesnicom. Za nos me povukoše 20 puta, za uši 30 puta. Velikih rana zadadoše mi 72, a velikih udaraca u prsa i glavu 38. No tri mi behu najveće muke za vreme moga stradanja, i to:

1. Što ne videh nikoga da se kaje, te se moja krv kao zaludu prolevaše;
2. Gledajući žalost moje Majke, Koja kod Krsta stajaše i gorko plakaše;
3. I kada raspinjući me na Krst ukovaše eksere u moje ruke i noge (po reči proročkoj: «izbrojaše sve kosti moje»...).


S blagoslovom episkopa niškog G.G. Irineja

Pročitano: 2796 puta