MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

O SVETIM IKONAMAVladimir Papin:
Pomaže Bog. Odgovorite mi molim vas na kome mestu treba da se drže ikone u stanu?
- Bog Vam pomogao. Mir Vama I Vašem domu, Vladimire.

Ikona predstavlja lik Samog Boga ili Majke Božije, ili Angela ili Svetih Ugodnika. Taj lik sveštenik osvećuje posebnim činom, kada na ikonu silazi blagodat Duha Svetoga, i ona već postaje sveta ikona pred kojom se molimo, kako u Crkvi, tako i kod kuće.

“Od davnina su blagočestivi hrišćani poštovali ikone, odajući im najpočasnije mesto u kući. “Dom Moj – dom molitve neka se zove” (Mt. 21, 13) – to je Crkva, koja je izgradjena radi molitve i vršenja Svetih Tajni. Kuća je produžetak Crkve; kuća je pre svega porodično ognjište; u kući se čuje molitva, ali je to kelijska molitva; u kući postoji Crkva, ali je to mala, domaća, porodična Crkva”.

Takozvani istureni ugao nije izgubio svoje značenje ni u naše dane. Samo ako to želimo, možemo veoma lepo i savremeno napraviti svoj domaći ikonostas, izabravši najpočasnije mesto u svome stanu ili kući.
Ako je nemoguće napraviti svoj ikonostas na idealnom mestu – to jest u isturenom uglu, onda nije zabranjeno da se i na nekom drugom mestu postave svoje domaće ikone. Ali to mesto treba da bude počasno, i ukrašeno tako kako dolikuje svetinji. Obično verujući ljudi stavljaju ili kače kandila ispred ikona; pale sveće na svećnjacima, stavljaju osvećene grančice vrbe, čuvaju ovde i druge svete predmete ili stvari: vaskršnja jaja, krstiće, medaljone sa likovima svetih, sveto ulje (jelej) i dr.

image


Pre nego što počnete da pravite svoj molitveni ugao, poželjno je da se pomolite Gospodu Bogu, kako bi nam On Sam u tome pomogao. Dobro je otići u Crkvu i uzeti blagoslov od sveštenika. Sam Gospod nas blagosilja preko sveštenika i šalje nam Svoju pomoć: do ruku nam dolazi upravo ta knjiga sa takvim sadržajem koji nam je bio potreban, srećemo čoveka koji nam daje takvu ideju koja nam je nedostajala itd. Sve je to Božija pomoć i Božije urazumljenje preko naših bližnjih i poznanika.

I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i ondje namjesti čovjeka, kojega stvori (Post. 2, 8).
Okreni se, Jerusalime, na istok, i pogledaj na radost, koja ti dolazi od Boga (Var. 4, 36).
Tada me podiže duh, i odnese me na istočna vrata doma Gospodnjega, koja gledaju na istok (Jez. 11, 1).
…jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina Čovečijega (Mt. 24, 27).


Poželjno je da se ikone stavljaju na istočnom zidu stana, jer istok u bogoslovskom shvatanju ima posebno značenje u Pravoslavlju. Savremene kuće i stanovi su često orijentisani tako da se na istoku nalaze prozori ili vrata itd. U tom slučaju se mogu koristiti južni, zapadni ili severni zid u stanu.

Birajući mesto za domaći ikonostas, neophodno je izbegavati neposrednu blizinu ikona sa televizorom, magnetofonom i drugom tehnikom. Ikone ne treba mešati sa predmetima dekorativnog pokućstva svetskog karaktera: statuama, panoom itd.

image


Neumesno je stavljati ikone na policu sa knjigama, čiji sadržaj ili nema ništa zajedničko sa pravoslavnim istinama, ili je pak suprotan hrišćanskom propovedanju ljubavi i milosrdja. Potpuno je nedopustivo stavljanje ikona pored plakata ili zidnih kalendara, na kojima su naštampane fotografije idola ovoga veka – rok-muzičara, sportista ili političkih radnika. To ne samo da umanjuje značaj poštovanja svetih likova do neprihvatljivog nivoa, već i stavlja svete ikone u isti red sa idolima savremenog sveta. Obavezno treba imati ikonu Spasitelja i ikonu Majke Božije.

Likovi Gospoda Isusa Hrista, kao svedočanstvo Božijeg ovaploćenja i Spasenja ljudskog roda, i Bogorodice, kao najsavršenije od ljudi, Koja se udostojila potpunog oboženja, Koja se poštuje kao “časnija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima” (Pohvalna pesma Presvetoj Bogorodici) su neophodni u kući u kojoj žive pravoslavni hrišćani.

image


Od Spasitelejvih Likova se za domaću molitvu obično bira pojasni Lik Gospoda Svedržitelja.

Karakteristična crta tog ikonografskog tipa je Gospodnja ruka koja blagosilja i otvorena ili zatvorena knjiga.

Bogoslovsko značenje tog lika je u tome, da je Gospod Promislitelj o svetu, i Onaj Koji odlučuje o sudbini tog sveta, Davalac istine, ka Kome su sa verom i nadom usmereni svi ljudski pogledi. I zato Lik Gospoda Svedržitelja, ili grčki Pantokratora, uvek zauzima značajno mesto i u crkvenom zidnom slikarstvu i na prenosnim ikonama, i naravno u kući.

Od Bogorodičine ikonografije se najčešće biraju ikone tipa “Umiljenje” i “Odigitrija”.

Ikonografski tip “Umiljenje” ili, grčki, Eleusa, potiče po predanju od svetog apostola i jevandjeliste Luke. On se upravo smatra autorom likova, i prepisa koji su se kasnije širili po celom pravoslavnom svetu.
Karakteristična crta te ikonografije je postojanje dodirnih tačaka izmedju Likova Spasitelja i Presvete Bogorodice, koje simbolizuje sjedinjenost nebeskog i zemaljskog, poseban medjusobni odnos izmedju Tvorca i Njegove tvorevine, koja je iskazana tom bezgraničnom ljubavlju Tvorca prema ljudima, da On daje Sina Svoga na zaklanje radi iskupljenja ljudskih grehova.

U tradiciji ruskog pravoslavlja se utvrdilo posebno poštovanje svetog Nikolaja Čudotvorca, čije ikone se nalaze u skoro svakoj pravoslavnoj porodici. Treba primetiti, da je pored ikona Spasitelja i Majke Božije, ikona svetog Nikolaja Čudotvorca uvek zauzimala centralno mesto u kući pravoslavnog hrišćanina. U narodu se sveti Nikolaj poštuje kao svetitelj sa posebnom blagodaću. To je umnogome povezano sa time što po crkvenom ustavu svaki četvrtak, Crkva uporedo sa svetim apostolima uznosi molitve i svetom Nikolaju, arhiepiskopu Mirlikijskom, Čudotvorcu.

Medju likovima svetih Božijih proroka se može izdvojiti prorok Ilija, a medju apostolima – prvovrhovni Petar i Pavle.

Od ikona mučenika za Hristovu veru se najčešće sreću ikone svetog velikomučenika Georgija Pobedonosca, kao i svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona.

Radi potpunosti domaćeg ikonostasa, poželjno je imati ikone svetih Jevandjelista, svetog Jovana Preteče, Arhangela Gavrila i Mihaila, ako i ikone praznika.

Izbor ikona za kuću je uvek individualan. I u ovome je najbolji pomoćnik sveštenik koji je duhovnik porodice, i upravo njemu ili bilo kom drugom svešteniku se treba obratiti za savet.
Daj Bože Vladimire, da napravite svoj domaći ikonostas, kako bi se pred svetim ikonama molili Gospodu, Majci Božijoj i svim svetim Ugodnicima, pa samim tim i onima čije ikone se nalaze u Vašem molitvenom kutku.

preuzeto sa http://www.kerpc.ru/qa/qas/050325

prevod sa ruskog dr Radmila Maksimovic

Pročitano: 29422 puta