MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Život je dar Božji
PITANJE: U veoma teškoj sam dilemi, i molim Vas da mi pomognete. Radi se o tome da dugo bolujem od teške i neizle�?ive bolesti. Posle svih pokušaja sa lekovima i lekarima odlu�?io sam da prekinem sve terapije i predam se volji Božijoj. O tome sam pri�?ao sa nekim duhovnicima i njihova mišljenja su razli�?ita. Ja se ne dvoumim, odlu�?io sam. Jer šta još da �?ekam? Voleo bih da mi date savet ili podršku. Ja sam nemoćan u svemu ovome, ostaje mi da �?ekam kraj. Ne pada mi na um da dignem ruku na sebe, jednostavno ne mogu više. Moliću se Bogu i �?ekati neko rešenje, jer ništa mi drugo ne preostaje.


J. J. iz Z. 

ODGOVOR: Vi o�?ekujete pomoć, podršku i savet u vezi sa jednim veoma teskobnim stanjem, koje, iskreno re�?eno, Vi dodatno opterećujete nestrpljivošću i odustajanjem. Morate izdržati do kraja uvažavajući sva ljudska dostignuća i Božje darove. Ne sme da Vas porazi težina bolesti da se nemoćno predate, proglašavajući je neizle�?ivom. Vi kažete da ste odlu�?ili, ali reklo bi se da se, ipak, još uvek kolebate, što pokazuje �?injenica da još uvek tražite savet, a ne samo podršku. Kažete da ste pri�?ali sa mnogim duhovnicima. Sigurno je da ste razgovarali i sa nekim lekarom, što je veoma važno i potrebno. Ako to niste u�?inili onda ste veoma pogrešili i molim Vas ispravite to, razgovarajte sa njima. Prevaziđite jednostranost i površnost. Znajte, Bog blagosilja lekare i lekove, kao što sluša naše molitve. Zna�?i, prima svaki naš trud i osmišljava sve naše nade, ne tražeći od nas nemoćno predavanje i bezdelatnost.

Život naš, kao Božji dar, podrazumeva istrajnost u svemu, a ne odustajanje, bez obzira da li je prepreka velika ili mala. Tu se pobeda ostvaruje borbom, a ne predavanjem. Za to je potrebno trezveno suo�?enje sa konkretnim �?injenicama, kako bi se sve pokrenulo napred, ne pokoravajući se trenutnom stanju. Samo na taj na�?in možemo pobediti sve strahove i nesigurnosti, koji dolaze pri saznanju o nekoj bolesti. Nije dobro predati se nemoćno i buntovati nepotrebno, potrebno je boriti se dobrom nadom do kraja. To morate znati, i videćete neta�?nost Vašeg stava da ćete se moliti i �?ekati rešenje. Tako nešto je zapravo udaljavanje od molitvene dinamike i posrtanje u nemolitveni statizam i beznađe. A molitva bez nadanja nije molitva nego slabomoćno prosja�?enje, što je uvreda i za Boga i za �?oveka.

Molim Vas, pobedite nemoć i neznanje i oja�?ajte u veri, budući spremni da prepoznate i prihvatite Vaše stanje, kako biste mogli da ga preobrazite na bolje. Dobro je da sve ovo ne doživljavate kao kaznu i ispaštanje, i to je garant da možete da se izdignete iznad trenutnog o�?ajanja. Razumljivo je da Vas bolest opterećuje, ali ne posustajte, budite istrajni. Činjenica da ste se obratili ovim pitanjem pokazuje da ipak niste kona�?no odlu�?ili, nego još uvek tražite dobro rešenje. Kažete da ste bespomoćni, ali znajte da nije tako. Ovo traženje odgovora pokazuje da se ne mirite sa takvim stanjem, iako Vi to izjavljujete pod teškim teretom bolesti. Setite se poziva Hristovog: «Dođite meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti» (Mt. 11, 28) , i dobro promislite. Odazovite se i videćete novu stvarnost i mnoge dobre mogućnosti, više ćete uvažavati i druge i sebe. Vi ćete pobediti bolest, a ne bolest Vas, budite sigurni u to, samo verujte i delatno se molite. Znajte da molitva nije �?ekanje da nam se nešto dogodi, nego je stalno ustajanje iz nemoći, istrajno stajanje u veri i sigurno idenje sa dobrim znanjem.

Ovde bih Vas podestio na apostolski savet: «Boluje li ko među vama? Neka pozove prezvitere crkvene, i neka se mole, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je greha u�?inio, oprostiće mu se» (Jak. 5, 14-15). Stoga, obratite se Vašem parohu sa punim poverenjem, i imajte poverenje u lekare i lekove. Ne odbacujte ništa i nikoga, sve uvažavajte i proveravajte, uveravajući se sigurnošću vere u ljubav Božju. Sve vidite iz perspektive dolazeće i dejstvujuće ve�?nosti, a ne pod pritiskom trenutnog stanja. Tako ćete prevazići teskobu i bićete stvarno slobodni, ja�?i od bolesti koja sada sputava Vaš optimizam.

Ne prestajte da se molite, samo to �?inite u sili vere, a ne u nemoći teške bolesti. Uvažavajte lekare i njihove terapije, ne odbacujte lekove i znajte da se molitva i terapija saostvaruju. Ne �?ekajte �?udo, verujte u Božije i ljudsko dobro stvaralaštvo, i videćete da vera u život ve�?ni pobeđuje strah od smrti i umiranja. Tada ćete želeti samo život, nećete se trošiti strahovima do nemoćnog prizivanja smrti, bez razloga i bez cilja. Na to nas podseća apostol Petar, koji govori o spasenju kao kraju vere (1. Petr. 1,9) . U tom smislu, budite stvarno uvereni da nas Bog neprestano priziva u život, i ne plašite se bolesti, želeći brzu smrt .

Lj. S.

«Pravoslavlje» broj 891, 15. maj 2004.

Pročitano: 4123 puta