MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Upustvo za poklonike


UPUSTVO ZA POKLONIKE
replica watches 

Šta treba poneti?

- Flašu maslinovog ulja, za osve?enje

-Jedno pakovanje soli, za osve?enje

- Prazne flaše (najbolje plasti?ne) za osve?enu vodu

Pri dolasku u manastir:

- Treba sti?i barem pola sata pre po?etka Svete Liturgije

- Žene treba da budu odevene u haljine ili suknje, a ne u pantalone

- Stvari ponesene za osve?enje ne iznositi odmah iz autobusa, da se ne bi stvarala gužva

- Stvari donesene kao prilog manastiru ne unose se u crkvu, nego se predaju u konaku, monahu (ili kome drugom) odre?enom za njihovo primanje

- Sa praznim flašama se može odmah oti?i na izvor; flaše se ostavljaju pored crkvenih vrata, a nakon što se ulije sveta voda mogu se odmah odneti u autobus

Posle toga :

- Ulazak u crkvu, ispovest (priprema za Sveto Pri?eš?e uklju?uje post preko sedmice i to biljnom hranom spremljenom na vodi, teže bolesni imaju razrešenje na tri dana posta)

- Sveta Liturgija po?inje u 9 ?asova i traje 1 sat i 30 minuta; posle nje sledi posluženje u manastirskoj trpezariji, oko 30 minuta

- U crkvu se unose stvari za osve?enje

- Manastirska zvona ozna?avaju poziv na molitvu pred ?udotvornom ikonom Presvete Bogorodice Lepavinske (imena najbližih za pominjanje na molitvi napisati na papiri? pre polaska na put, u manastiru ga predat i ili ostaviti posle ulaska u crkvu)

- Posle molitve i osve?enja stvari može se sesti u trpezariji (ili napolju) i objedovati ono što se ponelo sa sobom

- U 16 ?asova se ?ita akatist Presvetoj Bogorodici pred ?udotvornom ikonom

- Blagoslov pre polaska na put

NAPOMENA : poklonici iz Beograda, Banjaluke, Be?a i drugih mesta se o pokloni?kim putovanjima u manastir Lepavinu mogu informisati preko obaveštenja koje ?e organizatori putovanja istaknuti u crkvenim prostorijama (ili drugim  mestima okupljanja) ili pak objaviti u sredstvima javnog  informisanja.

Za one koji ne dolaze u hodo?asni?kim grupama, nego  pojedina?no, napominjemo da manastir nema uslova za  primanje na konak (preno?iti se može samo u hotelu u  Križevcima, jer u manastirskoj okolini nema privatnog  smeštaja).

PREPORUKA : svim hodo?asnicima, radi duhovne veze sa našim manastirom, preporu?ujemo slušanje RADIO BLAGOVESTI .
 

OBAVEŠTENJE


Organizovana hodo?asni?ka putovanja u naš Manastir do sada su uglavnom bila bez problema. Naše saznanje da se u grupi iz Beograda koja je posjetila naš Manastir 28. 02. 2004. godine (Teodorova subota), lažno predstavio izvesni Zoran kao jeromonah Stefan i kao takav došao u naš Manastir.

Da bi se ubudu?e izbeglo lažno predstavljanje, sakupljanje priloga od hodo?asnika u bilo koje svrhe, ponuda i prodaja razne robe, strogo se treba pridržavati slede?eg:

Potrebni podaci za sveštena i mirska lica:

- Za svešteno lice potrebno je Mirno pismo od Episkopa

- Za monaha, monahinju, iskušenika i iskušenicu uredno izdan i overen dukumenat kojim dokazuje iz kojeg je manastira

- Za mirsko lice: ime i prezime, JMBG gra?ana, broj pasoša, mesto boravka, prezime i ime sveštenika kojoj parohiji hodo?asnik pripada i zanimanje

- Li?na izjava sa gore navedenim podacima svakog prijavljenog hodo?asnika.


UPRAVA MANASTIRA LEPAVINA
Upravama Manastira i Monastvu Svetosavske Zi?ke Episkopske Eparhije

Pozdravljaju?i Vas o Prazniku Pashe Gospodnje i naše, Hristovog i našeg Stradanja i Vaskrsenja – sa ove dve nadahnute re?i Blažene uspomene Episkopa Zi?kog + Vasilija (tekst: Svetitelji o Svetinji i Vaskresni pozdrav Ziskom monastvu ), koji je pre 25 godina prešao iz ovoga u Visnji svet Bozžiji, molim Vas da mu odslužite godišnji Parastos na Pobusani ponedeljnik.

Takodje Vas potse?am, molim, i kao upravljajuci Episkop u Zici, na Vašu monasku savest stavljam svetootacku zapovest:

da preispitate svoju vernost kanonskom i monaskom Predanju naše Svete Pravoslavne Crkve. Jer to Sveto Predanje izri?ito zabranjuje mešovite Manastire. Tako Sv. Kanon 47. Sv. Trulskog Sabora (692.g.) kaže:

« Neka u muškom manastiru žena, niti u ženskom muskarac ne no?eva . Jer verni treba da su izvan svakog spoticanja i skandala, da svoj život dobro ure?uju prema blagoobraznosti i ugodnosti Gospodu. A koji to ?ini (tj. postupa suprotno), bio klirik ili laik, neka bude odlu?en». Sli?no govori i 18. kanon Sv. Sedmog Vaseljenskog Sabora (787. god.), i drugi Sveti Kanoni.

U Zi?koj Eparhiji, na žalost, poodavno postoji u tom pogledu kanonski besporedak i neposlušnost , te imate Manastira muških u kojima borave, žive i rade Monahinje ( jedan iguman nedavno mi r?ce, bez imalo stida: «Pa mi ne možemo bez kuvarice!» - na što mu ja rekoh: Pa jesi li zato došao u Manastir? Ili zar ne možes makar na?i nekog ?oveka da ti kuva?). Takodje biva da u ženskim Manastirima žive Monasi i drugi muškarci.
Osim duhovnika, ne sme, po Svetim Kanonima, niko od Monaha ili laika da boravi i živi u ženskom Manastiru, osim naravno dolaska vernika za Slavu, Praznik i kra?u posetu.

Molim Vas, dakle, da se saobrazite kanonskom i monaskom poretku vekovnog Pravoslavnog Crkvenog i Monaskog Sv. Predanja.

NA VELIKI UTORAK, 2003 godine

u Episkopiji Ži?koj, + Episkop mjestobljustitelj Ži?ki + Atanasije

(Pro?itano na Svetom Arhijerejskom şişli escort web sitemiz İstanbul genelinde hizmet vermektedir. Saboru, u izvještaju Preosve?enog vladike Atanasija. Prosle?eno dalje radi znanja i ravnanja!)

prodaja stanova pik smrtovnice blumen horoskop kalkulator online knjige pdf cvijece vicevi