JEVSEVIJE JANAKAKIS, OBDAREN MNOGIM DAROVIMA

By |2022-04-11T11:27:44+02:00December 30th, 2018|TIHI GLAS|

Jedne nedelje kada je išao u crkvu – imao je deset ili jedanaest godina – na raskršću nešto iznad njegove kuće, sreo je nepoznatog mladića, upečatljivog i veoma strogog izgleda. Ovaj ga je pogledao ozbiljno i sa ljubavlju, pa mu rekao: “Pazi, dete moje Antonije. Dva su puta u životu. Jedan prepun plesa, zabave, svetovnog života, što vodi u propast. Drugi je put smernosti i vrlina, koji je ugodan Bogu”. Antonije je sav uzbuđen i začuđen, nastavio putem do crkve. Ušao je i po običaju stao napred. Gledajući ikonu svetog Jovana Krstitelja na ikonostasu, sa iznenađenjem i strahopoštovanjem je prepoznao mladića koga je susreo na raskrsnici. Ovaj susret je bio presudan za dalji tok njegovog života.

LINK TEKSTA – Tekst čitala Aleksandra Popović

Preuzmite

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial