Category Archives: DUHOVNA ČITANJA

Emisija “DUHOVNI TEKSTOVI”. Otac Gavrilo iz pravoslavne literature čita odabrane tekstove.

O PRAVILNOM I NEPRAVILNOM POSLUŠANJU

Tekst čita otac Gavrilo: Sveti Oci kažu da je poslušanje najkraći put ka smirenju, to jest ka spasenju. Da bi se čovek kretao i napredovao u duhovnom životu, treba da uči. U poslušanju, čovek stavlja sebe na mesto učenika, nezavisno od svog uzrasta i položaja. Smirenje rađa poslušanje, a poslušanje rađa smirenje.

Snimak emisije od 21.04.2012.

Preuzmite

 

SABLAZAN “NECRKVENOG HRIŠĆANSTVA”

Tekst čita otac Gavrilo: Shvatiti u punoj meri šta je Crkva, u potpunosti doživeti mističku stranu Njenog života, Njene duhovne dubine, je iznad ljudskih sila. Nemoguće je samo razumom shvatiti sve ono što se događa unutar Crkve, jer je “velika tajna” (1 Tim. 3:16). Neophodno je živo učešće u životu Crkve.

Snimak emisije od 24.04.2012.

Preuzmite

 

STARAC FILOTEJ Zervakos: ISTINSKA SREĆA JE U VRŠENjU ZAPOVESTI BOŽIJIH

Tekst čita otac Gavrilo: …Bogati odlaze iz ovoga sveta isto kao i siromašni: bogataš iz Jevanđelja je umro isto kao i siromašni Lazar, koji nije imao ništa, ni komad odeće ni parče hleba. Prema tome i bogati i siromašni umiru, o čemu prorok David peva: “Bogatstvo prolazi i zato mu ne predaj srce svoje”

Snimak emisije od 26.04.2012.

Preuzmite

 

ZA NEDJELJU MIRONOSICA

Tekst čita otac Gavrilo: Žene koje u onovremenom vjersko-kulturnom kontekstu nisu nikada bile predviđene da budu prve, sada su prve i jedine koje prate Isusa, jer su Mu one i u najtežim momentima ostale vjerne. Dakle, budući sa Njim od početka i ostajući vjerne sve vrijeme, one stiču Gospodnje povjerenje koje ih uzvodi u dostojanstvo ravnoapostolnih učenica i Blagovjesnica.

Snimak emisije od 29.04.2012.

Preuzmite

 

ISPOVEST – NIJE ROMAN, VEĆ BORBA

Tekst čita otac Gavrilo: Smisao borbe sa grehom nije u tome da ga čovek samo navede, već da mu greh postane protivan i mrzak. Kada smo bili na Svetoj Gori jedan sveštenik je pitao jednog duhovnika: zbog čega se to dešava da se pričešćujemo, kajemo i opet činimo iste grehe? A ovaj mu je odgovorio: prosto bol srca nije nadjačala greh!

Snimak emisije od 30.04.2012.

Preuzmite

 

DUH DIŠE GDE HOĆE

Tekst čita otac Gavrilo: Da, svi apostoli, sem apostola Jovana, koji je umro prirodnom smrću, završili su svoj život tragično, svaki od njih je svojom smrću posvedočio vernost Hristu. Naprimer, apostol Petar je bio raspet na krstu, i kako je poznato on sam je zamolio da ga razapunu naglavacke. To je učinio zbog toga što je smatrao da je nedostojan da bude raspet kao Hristos – jer Ga se tri puta odrekao i ceo život se toga sećao.
Snimak emisije od 01.05.2012.

Preuzmite

 

KAZIVANjA JEDNOG BOGOTRAŽITELjA SVOM DUHOVNOM OCU

Tekst čita otac Gavrilo: Posle pet meseci usamljeničkog života provedenih u molitvenom podvigu i duhovnoj radosti toliko sam se bio navikao na srdačnu molitvu da sam je bez prestanka obavljao. Na kraju sam osetio da se molitva sama od sebe svršava, bez mog učešća; ona je izvirala iz uma i srca ne samo kad sam bio budan, već i za vreme sna i više se nije prekidala ni za trenutak.
Snimak emisije od 02.05.2012.

Preuzmite

 

MOJ PUT K BOGU I U CRKVU

Tekst čita otac Gavrilo: San je bio sledeci: neko je svima izazivao strah – strah , koji se javlja samo u snu. Pratio je sve i reklo bi se svakoga posebno. Od njega se nije moglo otrgnuti, a stvarao je strah, nepodnosljivi, nemoguc. I tada je poceo i mene da prati.
Snimak emisije od 06.05.2012.

Preuzmite