MANASTIR LEPAVINA - SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

Duhovne pouke

ŠTA NAS ČEKA NA STRAŠNOM SUDU?

Svako od nas naravno očekuje smrt u tim kategorijama koje su mu svojstvene. Ali ne treba stvarati lažne kategorije. Naš susret sa Hristom je susret sa našim Spasiteljem. Naš susret sa Bogom je susret sa neizrecivom ljubavlju.

Opširnije

ZA KOGA ČUVAŠ SVOJE «JA» - ZA SEBE SAMOG?

Što duže čovek sedi besposlen, tim se više raslabljuje, a što više radi to postaje jači. Pored toga radom odgoni od sebe tugu, i pomaže sebi duhovno. Ne treba se previše brinuti o komforu ... - Starče kada kažem

Opširnije

ZBOG ČEGA LJUDI ODLAZE OD BOGA, ILI O ISPOVEDNIŠTVU XXI VEKA

...I danas se od hrišćanina zahteva ista ta hrabrost, trpljenje, snaga volje, ali je najvažnije – verovanje Gospodu, i primanje Njega u sopstveno srce, kako bi se oduprli životnim sablaznima. Svjatijejši Patrijarh Kiril 14.feb

Opširnije

SRETENJE – ZNAČI «SUSRET»

Dan 15. februar je u Ruskoj (Srpskoj) Pravoslavnoj Crkvi posvećen sećanju na značajan dogadjaj – o tome, kako je u Jerusalimski hram na 40. dan posle rodjenja bio donesen Spasitelj Koji je došao u svet. Taj praznik se naziva «Srete

Opširnije

MUČENICI SU SE RADOVALI MOGUĆNOSTI DA POSTRADAJU ZA HRISTA, A MI SE STIDIMO SVOJE VERE

Mučenici su se radovali mogućnosti da postradaju za Hrista. Takav je bio plamen duha prvih hrišćana. I zato su se oni naravno udostojili da žive u to vreme. Mi se često stidimo čak i svoje vere, bojimo se da će neko saznati. A mi ne samo da

Opširnije

TUGA RAZORUŽAVA ČOVEKA

Svetogorski starac Pajsije NEZAHVALAN ČOVEK JE UVEK TUŽAN - Zbog čega mnogi ljudi, iako sve imaju, osećaju strah i tugu? - Ako vidite čoveka, koji oseća veliki strah, ogorčenje i tugu, iako sve ima, znajte da nema Boga. Taj čovek koji sve ima: i

Opširnije

MOLITE SE SA TREPETOM

Poznato je da se pravoslavni ne mole tek tako, već po “pravilu”. U čemu je njegov smisao i kako svakodnevnu molitvu učiniti živom, objašnjava namesnik moskovskog Sveto-Danilovog manastira arhimandrit Aleksej (Polikarpov) i duhovnik

Opširnije

NASTUPAJUĆA GODINA – JE VREME SPASENJA

I zato braćo i sestre, počnimo novu godinu od toga što ćemo sami sebi, svojim bližnjima, onima koji nas okružuju, tvrditi da je i nastupajće leto Gospodnje – blagoprijatno za spasenje. Danas je dan spasenja! U Ime Oca i Sina i Svetoga

Opširnije

NE ŽELIM S NJIM U RAJ! - O LJUBAVI PREMA BLIŽNJEMU

Kako zavoleti bližnjega? U prvom redu potrebno je iza spoljašnjeg čovekovog izgleda uvideti njegovu unutrašnju, duboku suštinu. Jedna starija žena mi je prišla u crkvi i rekla: «Oče! Ne mogu više da trpim

Opširnije

ZBOG ČEGA TREBA IĆI U CRKVU?

U stara vremena su svi putevi pravljeni tako da su vodili ka hramu Božijem. Ljudi su shvatali da put koji ne vodi ka crkvi, ne vodi nikuda. Crkve su bile glavne arhitektonske dominante i najveći ukras svih ruskih gradova i sela. U bezbožna sovjets

Opširnije

O SUPROTSTAVLJANJU GREHU

A kako se mi služimo našim jezikom? Jezik je naš bič. Jezikom hvalimo Boga ali i ružimo bližnjega. Jezikom, usnama pojemo: «Aliluja!» - i tog istog dana govorimo nepotrebne reči. Vladimir Solovjev je pisao:»Ad i

Opširnije

NA SVAKOM MESTU MOŽEŠ POSTATI PREPODOBAN ...

«Naučite se od Mene jer sam Ja krotak i smiren srcem. I naćićete pokoj dušama vašim» (Mt. 11, 29). Protojerej Valerijan Krečetov U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Danas slavimo praznik svetitelja i čudotvorca Nikolaja

Opširnije

UDARIMO PO GORDOSTI

Čovek teško da vidi svoje visokoumlje, i zato treba da se prema drugim ljudima odnosi kao prema lekarima i prima od njih sve lekove radi isceljenja od svoje bolesti. Svaki čovek ima u rezervi lekove za svog bližnjega. Potrebno je vojevati,

Opširnije

SUBOTA JE RADI ČOVEKA

Uvek je lako prebaciti odgovornost na drugoga i reći: «a to je meni otac blagoslovio», zaboravljajući na to, da bez obzira na to što jedemo a čega nema, post uvek ostaje post.. Ako smo postali hrišćani ne zbog vremens

Opširnije

O PRIČEŠĆU

Najvažnije u našem životu je učešće u Liturgiji, primanje Svetih Božanskih Hristovih Tajni. Jednostavnije govoreći, sve naše nevolje, sve naše nesreće su povezane sa našim odnosom prema Evharistiji. I ako govorim

Opširnije

IZGUBLJENA RADOST ILI ZAŠTO U CRKVI BIVA TEŠKO

Apostol Pavle kaže: «Uvek se radujte!» (1Ef. 5, 16). Ali u životu nije jednostavno slediti apostolske reči. Šta raditi ako je nestala radost koju su davali prvi koraci u crkvi? Evo šta je napisala jedna pravoslavna devojk

Opširnije

ZBOG ČEGA NE IDEM U CRKVU

Iz kog razloga većina krštenih ljudi nije u crkvi na svakoj nedeljnoj Liturgiji? Ovo je pitanje a ne prekor. Slava Bogu, Rusija se danas polako ali sigruno vraća pravoslavnoj veri, jedna za drugom otvaraju se naše crkve, i pune se pr

Opširnije

ŠTA AKO JE SVE UZALUD?

…Natalija je mogla da otvori vrata i izadje na ulicu; i tog trenutka kada bi se ta vrata otvorila i ona izašla, ona bi ponovo bila Natalija, a ne Zoja; nad njom više ne bi visila smrt …Ali ona nije izašla. Krhka dev

Opširnije

STEPENIK

Autor: jeromonah Konstantin (Novgorodcev) Čovek koji je stupio na put zivota u Crkvi, trazi postepeno pomirenje s Bogom i usaglasavanje svog zivota sa Jevandjelskim zapovestima. On je prvi put nesto otkrio u Tajnama ispovesti i svetog Prices

Opširnije

BOJ SE ZLOBE KAO OGNJA!

Ljubav dugo trpi, milosrdna je. 1 Kor. 13, 4. Boj se zlobe kao ognja; ne puštaj je u srce ni zbog kakvog dobronamernog predloga, a tim pre zbog nečeg tebi neprijatnog: zloba je uvek zloba, uvek je djavolje delo. Zloba se nekada jav

Opširnije

O DJAVOLU I DEMONIMA

Ljudi često pitaju: zbog čega je Bog dopustio zlo? Ima li posredne Božije krivice u tome što je zlo došlo u svet? Teško je odgovoriti na to pitanje. Crkva nam predlaže učenje, koje treba da prihvatimo verom, ali koje ljudski um n

Opširnije

PRAVOSLAVNI ZAPISI I POUKE SVETIH OTACA

Bio veliki ili mali, greh ostavlja svoj pečat na našem licu. (Zlatoust) Umetnik i greh Umetnik je radio sliku,na kojoj je trebalo predstaviti anđela.Za model izabere jednog mladića prekrasne lepote.Kad je slika bila gotova,mnogi su dolazil

Opširnije

NASA DUSA JE PUNA SUZA

Pitanje svih pitanja: koji je to naš najveći greh? Iz koga se kasnije šire i umnožavaju svi ostali naši grehovi, mane i nedostaci. Koji prethodi srpskom stradanju, svakom našem padu i svakoj propasti? Vladika Nikolaj Ve

Opširnije

KURS OŽIVLJENJA ZA PRAVOSLAVNOG HRIŠĆANINA

Uvek je složeno i nejasno činiti prve korake, kada si već svestan da Bog postoji i da ti to nešto znači, to jest ti se ne samo prosto slažeš sa tim shvatanjem, već odlučuješ da više ne možeš da živiš tako kak

Opširnije

"VIDEH SATANU KAKO KAO MUNJA SPADE S NEBA..."

Ljudi koji sebe nazivaju hriščanima nisu uvek svesni toga da je glavni cilj hrišćanskog života – spasenje duše, sjedinjenje čoveka sa Bogom, ulazak u Carstvo Nebesko, a ne nešto drugo.. Daleko od toga da je sve u

Opširnije

SMRT KAO ODLUČUJUĆI TRENUTAK

Autor: Mitropolit Antonije (Surožski) Pitali su me da kažem nešto o smrti – o pripremi za nju I o tome kako se može razmišljati o smrti I suočiti se sa njom. Na kraju bih želeo da kažem nešto o nekim obredima Pravoslavn

Opširnije

FRAGMENT OPŠTE ISPOVESTI

Da Te ljubim tražio bih Te svakog trena, čeznuo bih za Tobom dan i noć, radovao bih se svakom trenu samoće, da bih bio sa Tobom; ali to nije tako Gospode! Autor: Mitropolit Antonije Surožski Ova zajednička ispovest-molitva je održana u vreme B

Opširnije

Raskinuti lanac greha

Nedavno smo upoznali nase citaoce sa izuzetnom knjigom arhiepiskopa Jovana Belgorodskog i Marije Gorodove „Ljubav dugo trpi“. Dobijamo mnogo odziva u vezi knjige, ona ne ostaje na policama vec je cita i omladina i ljudi starije generacije

Opširnije

MOJ GREH CE ISKVARITI SVET

Velika je bila Adamova tuga po izgnanju iz raja, ali kada je ugledao sina svoga Avelja koga je ubio brat Kajin, njegova tuga je postala još veća i on je ridao i razmišljao: “Od mene će nastati i razmnožiti se narodi, i svi će stra

Opširnije

STO PRE OPRATI PRLJAVSTINU GREHA

...njima je sledilo da trče kod svog duhovnog oca istog trena kada padnu, i da to urade ni zbog čega drugog a ono iz želje da što pre omiju skvernu greha, koji je ožalostio Boga, i dobiju novu snagu protiv sebe samog u svetoj Tajni pokajanja i

Opširnije