Duhovni razgovor o.Gavrila sa bratom Filipom A-   A+  

- Pomoz Bog, oče Gavrilo, da nastavimo jučerašnji razgovor o tome koliko težak grijeh mišlju može biti. Da li su svi jednaki u raju odnosno u paklu? Mi smo na vjeronauci učili da je raj podijeljen kao na neke koncentrične krugove.

o.Gavrilo- Bog te blagoslovio, brate F.

- Niste mi odgovorili na pitanje da li su svi u raju odnosno paklu jednaki.

o.Gavrilo- Raj i pakao počinju već ovde na zemlji. Ako čovek učini neko zlo i ako se ne pokaje za taj učinjeni greh, onda mu više savest ne da mira, on je uznemiren i nema spokoja nigde. Tu je već počeo pakao ovde na zemlji. Kao što sam rekao, iz tog stanja može da se izvuče pokajanjem i ispovešću i rešenošću da više ne čini ono što je činio. Onda će steći mir u sebi i spokojstvo, a taj mir je na zemlji deo raja i on je već krenuo ka raju nebeskom.

- Da, ali nisu ni svi u paklu jednaki. Neko je činio manje zlo a neko veće, pa nije pošteno da završe isto. Ili suprotno, neko je bio više pravedan a neko manje, pa opet nije u redu da završe na isti način.

o.Gavrilo- Svako dobije po učinjenom grehu.

- Znači, nisu svi jednaki?

o.Gavrilo- Nisu, ali svejedno teško onome ko se tamo bude obreo.

- Toga se i najviše bojim, da se ne nađem tamo u paklu.

o.Gavrilo- Samo živi po Sv. Pismu i učenju Sv. Otaca i njima se rukovodi…

- Da li može čovjek koji se obreo u paklu poslije izvjesnog vremena da se nađe u raju? Da se prebaci iz pakla u raj? Mi smo učili da može.

o.Gavrilo- …to je put ka Carstvu Nebeskom.

- Trudim se da živim po Svetom Pismu, ali se plašim da sam počinio neke grijehe koje mi Bog neće oprostiti.

o.Gavrilo- Ako njegova rodbina čini dobra dela, daje milostinju i moli se za njegovu dušu, olakšaće mu paklene muke. Ispovedaj se, pokaj se i nemoj više da činiš ono što ti opterećuje savest i steći ćeš spokoj i mir u srcu svome.

- Nisam ja učinio nikakvo teško zlo, ali koliko sam samo puta uputio rđave riječi Bogu kad bi mi se nešto desilo što nisam htio da se desi, a sa druge strane blagosiljao sam ga kad mi je sve išlo kako treba. Nekad mislim kako je Bog meni unaprijed spremio pakao i tada čak počinjem da ga mrzim (što mi jako teško pada, ne želim da mrzim Boga).

o.Gavrilo- Čuvaj dušu od grehovne prljavštine, od greha mladosti (telesnih greha) u koje mladi lako padaju.

- Pitam se je li Bog zaista tako dobar. Ako je zaista tako dobar mora mi oprostiti moje grijehe ma koliko oni teški bili ako se iskreno kajem. Ima li iko bolji od Boga? Ako nema, onda bi svi ljudi bili u raju, sve bi nam oprostio (ili bi ove koji su činili zlo neko vrijeme kažnjavao, a kasnije bi i njima podario raj).

o.Gavrilo- BOG JE MILOSTIV, BOG JE LJUBAV, BOG SVIMA OPRAŠTA, svima onima koji ispunjavaju Njegove svete zapovesti. Svaki je greh oprostiv osim hule na Duha Svetog.

- Ne znam, ja jednostavno nemam mira. Možete li objasniti šta je to hula na Duha Svetog? Da li se to odnosi na nesto što smo rđavo rekli Duhu Svetom ili nešto drugo?

o.Gavrilo- Najteži greh hule na Duha Svetog jeste samoubistvo. Brate F., za sada toliko, sutra nastavljamo u isto vreme.

- U redu.

o.Gavrilo- Bog te blagoslovio i laku noć.

Pregleda: 5370